Regeerakkoord Rutte III: wat verandert er voor huizenbezitters?

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet van premier Mark Rutte is officieel gepresenteerd en het doet stof opwaaien onder huizenbezitters. De term ‘aflosboete’ is zelfs al in het leven geroepen om een van de maatregelen te bekritiseren. Ik vertel je waarom.

Charlie Vielvoye

Er staan twee ingrijpende dingen in: de hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd en de Wet Hillen wordt afgeschaft. Ik leg je uit wat er precies verandert en wat het voor jou als (toekomstig) huizenbezitter betekent.

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Door politiek commentatoren ook wel het ‘h-woord’ genoemd: de hypotheekrenteaftrek. Omdat ze het in Den Haag niet graag uitspreken. Al jaren is het een belangrijk punt van discussie. Wat houdt de term dan in? Dat zal ik je vertellen. Over je hypotheek betaal je rente. Deze rente mag je echter aftrekken van je inkomstenbelasting. Niet in zijn geheel. Een percentage ervan. Voorheen was dit percentage maximaal 52% (het hoogste belastingpercentage).

Sinds januari 2014 is er besloten om dit tarief en daarmee het belastingvoordeel te verlagen. Het idee was om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk (een 0,5% per jaar) af te bouwen tot maximaal 37% (het laagste belastingpercentage) in 2042. In het nieuwe regeerakkoord is echter besloten om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen vanaf 2020. Met 3% per jaar. Daarmee wordt de 37% al in 2023 gehaald, bijna 20 jaar eerder dus.

Wat betekent de versnelde afbouw voor mij?

Voor huizenbezitters betekent dit dus dat ze flink wat belastingvoordeel mislopen. En snel ook. Wanneer de hypotheekrenteaftrek omlaag gaat is het fiscaal minder aantrekkelijk om een hoge rente te hebben op je hypotheek. Heb je een hoge rente? Op dit moment staan de hypotheekrentes historisch laag. Misschien is oversluiten naar een andere bank voor jou wel voordelig, ondanks de boete. Meer dan 50% van de mensen kan flink besparen op de hypotheek.

Waarom wordt de hypotheekrenteaftrek (versneld) afgebouwd?

De versnelde afbouw wordt al jaren bepleit door de president van de Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot. Waarom? Omdat de hypotheekrente nu historisch laag staat. Het verminderen van de aftrek ervan wordt dus minder gevoeld door huizenbezitters. Waarom wordt die dan überhaupt afgebouwd? Omdat het verlagen van de aftrek de woningmarkt moet stabiliseren. Als deze namelijk wordt afgebouwd dan wordt het fiscaal minder aantrekkelijk om een hoge hypotheekschuld te hebben. Een woningmarkt die minder gebaseerd is op schulden is op zijn beurt weer goed voor de Nederlandse economie.

Afschaffing van de Wet Hillen

Maar er is meer. Het nieuwe kabinet is ook van plan om de Wet Hillen af te schaffen. Het plan is om dit geleidelijk te doen in 30 jaar. Deze wet schrijft voor dat je geen eigenwoningforfait hoeft te betalen als je je hypotheek in zijn geheel of bijna hebt afgelost. Als je geen hypotheekschuld meer hebt heb je namelijk ook geen hypotheekrenteaftrek meer. Ik geef je een voorbeeld:

WOZ-waarde woning 200.000 euro
Eigenwoningforfait (0,75%) -1.500 euro
Hypotheekrenteaftrek + 0 euro
Belastingnadeel 1.500 euro
Wat is eigenwoningforfait?
Het eigenwoningforfait is een soort belasting voor het bezit van een huis. Deze vermindert het belastingvoordeel voor huizenbezitters die hun hypotheekrente mogen aftrekken. Het is een percentage van de WOZ-waarde van je woning (0,75%).
Het eigenwoningforfait is in dit geval hoger dan het bedrag dat mag worden afgetrokken (dit is 0 euro als je geen hypotheekschuld meer hebt). Voor deze mensen zou het dus om extra belasting gaan, terwijl ze juist hun hypotheekschuld hadden afbetaald. De Wet Hillen bepaalt dat voor deze mensen het eigenwoningforfait vervalt, zodat ze geen bijtelling hebben.

Daar komt nu dus verandering in. Het eigenwoningforfait vervalt in de toekomst niet meer voor huizenbezitters die (bijna) geen hypotheekschuld meer hebben. De afschaffing van de Wet Hillen gaat wel gepaard met een verlaging van het eigenwoningforfait. Dit percentage wordt verlaagd van 0,75 naar 0,6%.

Waarom wordt de Wet Hillen afgeschaft?

De Wet Hillen is in 2005 in het leven geroepen om het aflossen van de hypotheek te stimuleren. Deze mensen worden namelijk niet extra belast met het eigenwoningforfait. Maar nu er sinds 2012 is besloten dat iedereen die een nieuwe hypotheek aanvraagt moet aflossen is deze stimulans niet meer nodig volgens het kabinet. Toch is de afschaffing discutabel te noemen. Voor de hoge inkomens is het betalen van eigenwoningforfait geen ramp, maar mensen met een laag inkomen die wel netjes hun huis hebben afbetaald worden relatief hard geraakt. De afschaffing wordt in de volksmond daarom ook wel de ‘aflosboete’ genoemd. Omdat huizenbezitters die geheel of gedeeltelijk hebben afgelost extra belast worden.

Charlie Vielvoye

Charlie Vielvoye

Tijdens zijn studie Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam schreef hij paper na paper over nieuwe media en hun rol in de maatschappij. Nu gebruikt hij zijn scherpe pen om jou alles uit te leggen over hypotheken. En dat ook nog eens in gewone mensentaal. Hallelujah!