Ikbenfrits.nl werkt elke dag keihard om de hypotheekmarkt transparanter te maken, én om jou goed te helpen. Desondanks kan het voorkomen, dat je niet tevreden bent over onze producten of diensten. Precies daarom hebben we een klachtenprocedure. Hieronder staat beschreven hoe die werkt.

  1. Klachten kunnen het beste worden ingediend per email. Stuur een email naar [email protected] met duidelijk in het onderwerp vermeld dat het om een klacht gaat.
  2. Ikbenfrits.nl bevestigt de ontvangst van je klacht binnen 5 werkdagen. In die bevestiging staat een verwachte afhandelingstermijn genoemd. We nemen vervolgens je klacht inhoudelijk in behandeling. Je ontvangt uiterlijk binnen 3 weken een inhoudelijke reactie per email.
  3. Mochten we er samen écht niet uitkomen, dan kunt je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, postbus 90600 2509 LP Den Haag. Ook kun je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie van het Europees ODR Platform.