Klachten

Ikbenfrits.nl werkt elke dag keihard om de hypotheekmarkt transparanter te maken, én om jou goed te helpen. Desondanks kan het voorkomen, dat je niet tevreden bent over onze producten of diensten. Precies daarom hebben we een klachtenprocedure. Hieronder staat beschreven hoe die werkt.

 1. Klachten kunnen het beste worden ingediend per email. Stuur een email naar hallo@ikbenfrits.nl met duidelijk in het onderwerp vermeld dat het om een klacht gaat.
 2. Ikbenfrits.nl bevestigt de ontvangst van je klacht binnen 5 werkdagen. In die bevestiging staat een verwachte afhandelingstermijn genoemd. We nemen vervolgens je klacht inhoudelijk in behandeling. Je ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie per email.
 3. Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je je klacht naar de onafhankelijke stichting KiFiD sturen. Het adres is:

  KiFiD
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  (070) 333 89 99
  www.kifid.nl

  Ook kun je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie van het Europees ODR Platform.