Het is mogelijk een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten, maar waarom zou je dit doen? In dit artikel zullen wij dieper in gaan op wat Nationale Hypotheek Garantie precies inhoudt. Wat de voordelen van de Nationale Hypotheek Garantie zijn, welke kosten hieraan zijn verbonden en hoe je voor een hypotheek met NHG in aanmerking kan komen.

Remco van Dongen

Waarom Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Nationale Hypotheek Garantie is in het leven geroepen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Zij hebben dit gedaan om het woningbezit in Nederland te stimuleren en wel op de volgende manier. Wanneer je een eigen woning koopt en er toe besluit de hypotheek onder NHG af te sluiten, stort je bij afsluiting eenmalig 1% van de hypotheeksom in het waarborgfonds. Door dit te doen staat NHG borg voor een eventuele restschuld die kan ontstaan wanneer de woning onverhoopt gedwongen verkocht moet worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren wanneer je de lasten van jouw hypotheek niet meer kunt dragen doordat je arbeidsongeschikt of werkloos bent geworden, maar ook wanneer je relatie stuk loopt of partner zou komen te overlijden.

Wat zijn de voordelen van NHG?

Door een lening onder NHG af te sluiten, verlaag je in de eerste plaats het risico op een restschuld bij gedwongen verkoop door onvoorziene omstandigheden enorm. Daarnaast is NHG ook bereid te helpen in het geval van betalingsproblemen die duidelijk en tijdelijk van aard zijn. Denk hierbij aan het niet kunnen betalen van de hypotheeklasten, omdat je oude baan is beëindigd en je nieuwe baan pas enkele maanden later begint. In een dergelijke situatie kun je van NHG een geldbedrag krijgen om deze betalingsproblemen te overbruggen. Dit heet een woonlastenfaciliteit. Deze woonlastenfaciliteit dien je wel weer terug te betalen zodra jouw betalingsproblemen weer over zijn.

Door een lening onder NHG af te sluiten verlaag je niet alleen het risico voor jezelf. Ook voor de geldverstrekker wordt de lening minder risicovol, ze zijn er nu immers zekerder de gehele lening terugbetaald te krijgen. De geldverstrekker geeft daarom een rentekorting voor een lening afgesloten onder NHG. Deze rentekorting kan in sommige gevallen oplopen tot maar liefst 0,9%.

Wat zijn de kosten van NHG?

Om een lening onder NHG af te sluiten, betaal je de al eerder genoemde 1% van de hoofdsom aan het waarborgfonds. Wanneer je dus een hypotheek van €150.000,- afsluit, betaal je eenmalig €1.500,- aan het waarborgfonds. Dit heet de borgtochtprovisie. Je bent verplicht deze borgtochtprovisie te betalen, maar na deze eenmalige investering ontvang je dan ook gelijk een lagere rente. Wanneer je rentevoordeel slechts een half procent zou zijn ten opzicht van een hypotheek zonder NHG, heb je deze borgpochtprovisie dus al in een half jaar terugverdiend.
Dit klinkt natuurlijk heel rendabel. Het is alleen wel belangrijk om op te blijven letten. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je huis veel overwaarde heeft. Hierdoor zal je huis in een lage risicocategorie vallen, in dat geval heb je ook recht op rentekorting. Het zou dus kunnen gebeuren dat je dezelfde lage rente kan krijgen zonder NHG. In dat geval zal je de borgtochtprovisie natuurlijk nooit terugverdienen.

Hoe kom je in aanmerking voor NHG?

Om een lening met NHG te krijgen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste eis is de maximale hypotheeksom niet hoger mag zijn dan €265.000,-. In het geval van een aankoop mag het maximale aankoopbedrag €249.100,- zijn, er wordt daarbij uitgegaan van maximaal 6% bijkomende kosten. Dit maakt €265.000,-.
Bij een oversluiting betreft dat hier dus de bestaande hypotheeksom + aanvullende lening + bijkomende kosten. Hierbij mag de hypotheeksom niet hoger dan de marktwaarde van de woning zijn. Om dit aan te tonen dient er een taxatierapport te worden opgemaakt door een erkend taxateur.

Hypotheken tot €265.000,- kunnen met Nationale Hypotheek Garantie worden afgesloten. Je betaalt hiervoor eenmalig 1% van de totale hypotheeksom. In ruil daarvoor kun je profiteren van een mooie rentekorting en staat NHG in de veel gevallen borg voor de restschuld die bij een eventuele gedwongen verkoop kan ontstaan. Daarnaast ontvang je bij een lening met NHG hulp bij tijdelijke betalingsproblemen.

Spannend hè, een huis kopen!

Download gratis het e-book “Help, ik koop een huis”. Vol met tips over bieden en financiering. Kan je goed voorbereid op huizenjacht.

Waar gaat het allemaal over?

  • Een stappenplan voor het kopen van een woning
  • Uitleg over alle (bijkomende) kosten
  • De 5 gouden tips van Frits voor starters