Algemene voorwaarden Consumentenbond korting

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Consumentenbond korting op de kosten voor het hypotheekadvies van Frits. Door je korting te activeren bevestig je dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en zonder voorbehoud instemt om aan de voorwaarden gebonden te zijn. De algemene voorwaarden gelden ook als er geen andere geschreven overeenkomsten tussen de koper en Frits bestaan.

 1. Korting

  Met de Consumentenbond korting krijg je honderd euro (€100) korting op je hypotheekadvies. De korting wordt, wanneer deze met succes wordt geactiveerd en nog geldig is op het moment van factureren, afgetrokken van de advieskosten die Frits je op de factuur in rekening brengt.

 2. Voorwaarden Consumentenbond lidmaatschap

  De Consumentenbond korting is alleen voor leden van de Consumentenbond. Het gaat om de lidmaatschappen “Geld & Recht” of “Volledig en Vertrouwd”. Per klant geldt dat de korting maximaal één keer gebruikt mag worden. Om in aanmerking te komen voor de korting mag je ook vlak voordat je deze activeert pas lid worden van de Consumentenbond. Voorwaarde is wel dat je nog steeds actief lid bent wanneer Frits de factuur aanmaakt.

 3. De korting activeren

  Het is belangrijk dat jij je korting activeert vóór het adviesgesprek. Hierna is het niet meer mogelijk om je korting aan te vragen. De eerste controle op je lidmaatschap gebeurt wanneer je de korting activeert. Als jouw relatienummer in combinatie met je e-mailadres op dit moment bij de Consumentenbond geregistreerd zijn, wordt jouw korting geactiveerd.

 4. Controle lidmaatschap

  Wanneer Frits de factuur aanmaakt, controleren we of jouw Consumentenbond lidmaatschap nog steeds actief is. Hiervoor worden de gegevens gebruikt waar jouw korting in eerste instantie mee is geactiveerd. Als het lidmaatschap (gelinkt aan je relatienummer en e-mailadres) bij de controle nog steeds actief is, blijft de korting geldig. Het bedrag wordt dan afgetrokken van de advieskosten die Frits je via een factuur in rekening brengt. Is het lidmaatschap niet meer actief? Dan wordt de korting gedeactiveerd, en niet verrekend met de advieskosten die wij je op de factuur in rekening brengen. Frits behoudt het recht om ook vaker, of op andere momenten, te controleren of je Consumentenbond lidmaatschap nog actief is.

 5. Rechtmatig gebruik

  De Consumentenbond korting is alleen geldig wanneer het lidmaatschap op de naam staat van de persoon, of personen (in het geval van een gezamenlijke hypotheekaanvraag door partners), die via Frits in een adviestraject zitten als potentiële (gezamenlijke) hypotheekaanvrager(s). Als de korting onrechtmatig blijkt te zijn (wat ook geruime tijd na activatie kan blijken), behoudt Frits het recht om de korting (met terugwerkende kracht) te deactiveren en aangifte te doen van fraude.

 6. Privacy en gebruik van gegevens

  De gegevens die je hebt ingevuld om in aanmerking te komen voor de korting worden alleen gebruikt voor het activeren van de korting, controle bij facturering of controle (dit kan ook achteraf) van de rechtmatigheid van de geactiveerde korting t.o.v. deze algemene voorwaarden. Dat laatste (controle rechtmatigheid) kan ook geruime tijd na activatie van de korting nog plaatsvinden.