Jouw cookie-voorkeuren

Wij gebruiken cookies om jou persoonlijker te helpen en onze website te verbeteren.

Wil je meer weten? Lees onze cookiestatement en privacystatement.

Huizenmarkt verwachting

Wat gaat er de komende kwartalen gebeuren met de huizenprijzen? Aan de hand van nieuw aanbod, koopvertrouwen, financieringsruimte en het economisch vooruitzicht werpen we een blik in de toekomst. Bij een dergelijke voorspelling is een flinke slag om de arm op zijn plaats. Allerlei onverwachte ontwikkelingen zoals een oorlog aan de rand van Europa of een grote virusuitbraak kunnen ervoor zorgen dat de wereld er opeens heel anders uitziet.

Op zoek naar een huis?

In de huidige markt is het niet voor iedereen even makkelijk om een huis te kopen. Weten hoeveel hypotheek je kunt krijgen? Vul dan onze gratis rekentool in.

Huizenmarkt verwachting juli 2022

Geschreven door onze financieel journalist Michiel Pekelharing.

Drie seinen op rood

Er is nog altijd grote krapte op de woningmarkt. De oplopende hypotheekrente, het lage consumentenvertrouwen en de economische onzekerheid wijzen er echter op dat huizenkopers zich de komende kwartalen terughoudender gaan opstellen dan de afgelopen jaren. En dat zou zomaar weerspiegeld kunnen worden in een gemiddelde verkoopprijs die over zes tot twaalf maanden 5 tot 10% onder het huidige niveau ligt.

Michiel-Pekelharing

Woningaanbod: er wordt meer bijgebouwd

Impact huizenprijzen komende kwartalen: neutraal

Toch zijn er verschillende zaken die zich met een vrij grote mate van zekerheid laten uittekenen. Zoals bijvoorbeeld het aantal nieuwe woningen dat erbij komt. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwe woonhuizen - exclusief wooneenheden en recreatiewoningen – fluctueert van maand tot maand (blauwe lijn in onderstaande grafiek). Maar op jaarbasis toont zich een duidelijke stijging af (oranje lijn in onderstaande grafiek). De afgelopen twaalf maanden kwam er groen licht voor de bouw van meer dan 70.000 nieuwe woningen. Tien jaar terug waren dat er minder dan 40.000. Omdat er nog wat meer woningen nodig zijn om het tekort weg te werken, staat deze indicator ondanks de recente verbetering op neutraal.

Bouwvergunningen woning

Bron: CBS

Hypotheekrente: geld lenen wordt veel duurder


Impact huizenprijzen komende kwartalen: zeer negatief

Een ander patroon dat zich nu al laat uittekenen, is dat Nederlandse huizenkopers veel meer kwijt zijn aan hypotheeklasten dan voor de jaarwisseling. De hypotheekrente is gekoppeld aan de rente op staatsobligaties. En die is als gevolg van de hoge inflatie snel gestegen. De rente op een staatslening met een looptijd van tien jaar ligt ongeveer 2% hoger dan eind 2021. Hogere rentelasten leiden ertoe dat potentiële woningkopers minder kunnen lenen.

Rente 10 jaars staatsobligaties

Bron: Euronext

Onderstaande grafiek laat zien hoeveel invloed renteschommelingen hebben op de Nederlandse woningmarkt. Want het is vooral te danken aan de gestage daling van de financieringslasten dat de huizenprijzen de afgelopen decennia stevig zijn opgelopen. In de grafiek is te zien hoe de rente op staatsleningen (grijze lijn) daalde van ruim 750 basispunten (7,5%) tot onder het nulpunt. Hierdoor konden de huizenprijzen (blauwe lijn) veel sneller stijgen dan de toename van het modale inkomen (oranje lijn).

Huizenprijs vs modaal inkomen

Bron: CBS, Kadaster, Statline, Euronext

Vertrouwen: kopers kijken kat uit de boom

Impact huizenprijzen komende kwartalen: negatief

Durven potentiële huizenkopers nog wel hun slag te slaan als de felle koersstijging stilvalt, of kijken ze liever de kat uit de boom? Het consumentenvertrouwen (blauwe lijn in onderstaande grafiek) is gedaald tot het laagste niveau sinds het CBS in 1986 begonnen is met het bijhouden van deze cijfers. Het CBS legt Nederlanders overigens ook de vraag voor of het een gunstige tijd is voor het doen van grote aankopen. Ook deze indicator (oranje lijn) is zelfs nog dieper teruggevallen dan het consumentenvertrouwen. Die terughoudendheid belooft weinig goeds voor het aantal transacties en de huizenprijzen.

Consumentenvertrouwen/ Gunstige tijd grote aankopen

Bron: CBS

Economisch plaatje: troebel


Impact huizenprijzen komende kwartalen: negatief

Gaat een vlot economisch herstel het vuurtje onder de woningmarkt opstoken? De voortekenen zijn in dat opzicht niet heel gunstig. In onderstaande grafiek wordt het verschil weergegeven tussen de korte (3 maands) en lange (10 jaars) rente. Als dat verschil (grijze lijn) onder het nulpunt (oranje lijn) duikt en negatief wordt, is dat vaak een voorbode van een recessie. Toen dat in augustus 2007 gebeurde, barstte een jaar later de financiële crisis los. In de vijf jaar die volgden zijn de huizenprijzen in Nederland met 20% gedaald. Het is dan ook niet verstandig om dit waarschuwingssignaal zomaar te negeren.

Rentecurve als recessievoorspeller

Bron: Euronext, ECB

Is het slim om nu een huis te kopen?

Een huis kopen is altijd een investering en kan, afhankelijk van jouw situatie, nog steeds een hele goede aankoop zijn in deze tijden. We hebben de rente al een beetje aangestipt, maar ook hiervoor schrijven wij uitgebreide verwachtingen, waardoor jij beter kunt bepalen wat voor jou de beste optie is.

Vragen over jouw (toekomstige) hypotheek?

Je kent ons van
  • Radar
  • Consumentenbond
  • De Volkskrant
  • NRC Handelsblad
  • Financieel Dagblad
  • RTL Nieuws