Trots op mijn beoordeling:

9.1

Renteverwachting juli 2019

Wat we de afgelopen maanden hebben gezien

De rentestanden zijn de afgelopen maanden, zoals verwacht, laag gebleven. De korte termijnrente bleef nagenoeg gelijk, rond de -0.3%. De 10-jaarsrente zagen we dit jaar zelfs nog een stukje verder dalen. In maart stond deze op 0.15%, in mei had de rente echter alweer een nieuw historisch dieptepunt bereikt met 0.11%. De tijd van de extreem lage rentes is dus nog niet voorbij. Maar wat gaat er de komende maanden gebeuren?

Wat is de renteverwachting voor het komende jaar?

Ikbenfrits verwacht voor de komende 12 maanden dat de rentes, zowel de 10-jaarsrente als de korte termijnrente laag zullen blijven. De korte termijnrente zal naar verwachting, net als de afgelopen maanden, rond hetzelfde niveau blijven. Bij de 10-jaarsrente sluit Ikbenfrits een verdere daling niet uit. Oversluiten kan dit jaar nog voor veel mensen interessant zijn, uiteraard door de lage rentestanden, maar ook door het steeds groter wordende aantal hypotheekverstrekkers en onderlinge concurrentie daartussen. Ook geldt: hoe langer je wacht, hoe meer oversluiten kost. Dit wordt veroorzaakt door een geplande jaarlijkse daling van de inkomstenbelasting tot 2021. Hierdoor wordt het bedrag van de oversluitboete dat aftrekbaar van de belasting is ook steeds kleiner.

Inflatiedoelstellingen niet behaald

In het begin van het jaar leek het de goede kant op te gaan met de economie in de Eurozone. Vele landen in de EU rapporteerden een flinke groei, de ECB stopte met het opkopen van staatsobligaties (het zogeheten opkoopprogramma) en maakte zich al klaar om de kortetermijnrentes te verhogen. Die verwachting bleek iets te rooskleurig. De Europese Centrale Bank (ECB) hanteert nog steeds een inflatiedoelstelling van rond de 2%. De inflatie groei was van korte duur en werd vooral veroorzaakt door tijdelijke economische veranderingen (zoals de hoge olieprijzen). Het ging dus om een eenmalige piek, in plaats van een stabiele economische groei.
Ook in de Verenigde Staten viel de inflatie lager uit dan verwacht. De Federal Reserve (Fed) heeft net als de ECB een doelstelling van +/- 2% inflatie per jaar en dit is (net als in de EU) niet gehaald.

Renteontwikkeling in Nederland
renteverwachting

Voorzitter ECB sluit verdere daling niet uit

Mario Draghi, voorzitter van de ECB, liet in een toespraak weten dat er ‘nog genoeg ruimte is om de economie te stimuleren’. Volgens Draghi kan dat betekenen dat het opkoopprogramma weer wordt hervat, maar ook de rentes opnieuw verlagen ‘blijft een gereedschap’. Het koopgedrag van bedrijven en consumenten is nog steeds erg voorzichtig uit angst voor recessie en economische instabiliteit.

De rentes zijn nu nog laag, maar blijven ze dat ook?

Omdat de rentes laag staan zou je kunnen besparen op je maandlasten door over te sluiten. Bereken in 5 minuten met mijn slimme tool of dit voor jou ook het geval is.

ARCHIEF

Renteverwachting februari 2019

Wat we de afgelopen maanden hebben gezien

De rente was de afgelopen maanden behoorlijk constant. Een kleine daling was te zien in de 10-jaarsrente: deze ging van 0,58% in oktober 2018 naar 0,33% in januari 2019. De kortetermijnrente is zo goed als gelijk gebleven, rond de -0,3%. De rente lijkt nu al een tijdje vrij stabiel te zijn, maar wat verwachten we voor dit jaar?

Wat is de renteverwachting voor 2019?

Ikbenfrits verwacht dat de rente dit jaar, zowel de 10-jaarsrente als de kortetermijnrente, vrij constant blijft met kans op een kleine stijging na de zomermaanden. Na 2019 is er een grotere kans dat de rente gaat stijgen. Oversluiten in 2019 kan voor veel mensen nog interessant zijn, vooral omdat de inkomstenbelasting in de komende jaren zal dalen, waardoor de aftrek van de boeterente ook zal dalen.

Renteverschil tussen de VS en Europa lijkt te stagneren

De ECB is sinds januari gestopt met het opkopen van staatsobligaties. De kans is dan ook groot dat de rente in de Eurozone weer wordt verhoogd, maar het is onwaarschijnlijk dat dit snel gebeurt. De economische groei binnen de Eurozone verloopt minder snel dan in de eerste instantie werd gedacht. Een renteverhoging van de ECB zal voorlopig dan ook nog even uitblijven.

Renteontwikkeling in Nederland
Renteverwachting

Bron: OECD

De grote rentestijging in de Verenigde Staten lijkt tot een halt te komen. De stijging wordt kleiner en er is zelfs een kleine daling te zien in de kortetermijnrente en de 10-jaarsrente waardoor het verschil met Europa niet meer groeit. De stagnatie (en de daaropvolgende daling) wordt veroorzaakt door de verwachting dat de Amerikaanse economische groei haar hoogtepunt heeft bereikt. Het snelle effect van de belastingverlaging van Trump is zo goed als uitgewerkt. De rente wordt om deze reden niet langer verhoogd.

Risico’s

De handelsgesprekken tussen de VS en China lijken de afgelopen tijd steeds beter te verlopen, maar een daadwerkelijke positieve uitkomst is nog niet in zicht. Het lijkt de goede kant op te gaan, maar de handelsoorlog is nog niet voorbij. Als er vóór 1 maart geen overeenkomst is gesloten zal Trump het importeren van veel Chinese producten naar de VS bemoeilijken door de importheffing naar 25% te verhogen. Ook voor Europa kunnen politieke besluiten economisch nadelig uitpakken. De VS overwegen bijvoorbeeld ook een verhoogde importheffing op Europese auto’s, wat veel Europese landen hard zou raken. Daarbij is een no deal Brexit is nog steeds niet uitgesloten, wat de toekomst nog een stuk onzekerder zou maken.

Renteverwachting Oktober 2018

Wat we de afgelopen maanden hebben gezien

Misschien is het je opgevallen. Afgelopen maanden hebben we de renteverwachting niet bijgesteld. Dat komt omdat er ook nauwelijks wat veranderd is in het Nederlandse rente beeld. We zouden hier bijna hetzelfde verhaal kunnen opschrijven als vorige keer. De rente is de laatste maanden stabiel. De 10 jaars-rente rond de 0,5% en de korte termijn rente rond de -0,3%. Ook de hypotheek-rente is nagenoeg onveranderd. Soms een kleine daling, nu weer een kleine stijging. De grote vraag blijft natuurlijk: Wat gebeurt er in de komende maanden?

Wat is de renteverwachting voor de komende 12 maanden?

Ikbenfrits verwacht komend jaar een lichte stijging van de 10-jaars hypotheekrente. De 1-jaars rente blijft naar verwachting nog even constant. Het oversluiten van je hypotheek kan nu erg interessant zijn.

De situatie in Europa en de Verenigde Staten loopt steeds verder uit elkaar.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft al een paar maanden geleden aangekondigd dat het aan het einde van dit jaar zal stoppen met het opkopen van obligaties (ook wel Quantitative Easing genoemd). De reden hiervoor is dat de economische groei van de Eurozone de laatste tijd aardig verloopt. Zo was de groei in Nederland vorig jaar het hoogste in 10 jaar. Ook de inflatie is inmiddels rond de 2%. Dat is precies waar de ECB al jaren naar streeft. De verwachting is dan ook dat de rentes dan ook gaan stijgen, maar dat gebeurt veel minder snel dan verwacht (zie grafiek).

Renteverwachting

Bron: OECD

 

De economie van de VS draait op volle toeren. Omdat Trump begin dit jaar de belasting voor bedrijven verlaagde, kreeg de economie een extra impuls. De amerikaanse centrale bank (FED) is bang voor oververhitting en verhoogd de rente keer op keer (tot grote woede van Trump). Het verschil tussen de rente-ontwikkeling van de twee continenten is op dit moment heel opvallend (zie grafiek).

Renteontwikkeling US vs NL

Bron: OECD

Zowel de situatie in de VS als de economische groei in de Europese Unie geven aanleiding om een lichte rentestijging te verwachten. Of het ook echt gaat gebeuren? Renteontwikkelingen zijn lange termijn effecten. Het duurt soms langer dan je denkt en dan is het er opeens.

Risico’s

De stoere woorden van Trump over een handelsoorlog met China hebben tot een ieders verbazing nog niet geleid tot grote dalingen in aandelenkoersen. Veel klassieke mechanismes lijken niet altijd meer te gelden. Ook Brexit hangt als een groot zwaard van Damocles boven ons hoofd. Een van deze twee gebeurtenissen is genoeg om de economische werkelijkheid heel anders te maken.

Renteverwachting februari 2018

Wat we de afgelopen maanden hebben gezien

De rente heeft zich de laatste maanden gestabiliseerd. De 10 jaars-rente rond de 0,5% en de korte termijn rente rond de -0,3%. De hypotheek-rente is afgelopen maanden eerst licht gedaald, maar stijgt weer wat de laatste weken. Al met een vrij rustig beeld. Nu de aandelenmarkt de afgelopen dagen flink zijn gekelderd is de grote vraag: Wat gebeurt er met de rentes?

 

Wat is de renteverwachting voor de komende 12 maanden?

Ikbenfrits verwacht in het komend jaar een lichte stijging van de 10-jaars hypotheekrente. De 1-jaars rente blijft naar verwachting nog even constant. Het oversluiten van je hypotheek kan nu erg interessant zijn.

 

Europa en de Verenigde Staten. De verschillen worden steeds groter.

De rente in de VS zal de komende tijd oplopen. De FED (Amerikaanse Centrale Bank) heeft de rente afgelopen jaar al vijf keer verhoogd. Verwacht wordt dat dit in 2018 nog een paar keer gebeurt. Centrale banken hanteren de inflatie als belangrijkste graadmeter. Als de economie groeit, hebben meer mensen geld en wordt er meer uitgegeven. Daardoor lopen de prijzen van goederen op (als meer mensen huizen willen kopen, worden ze duurder). De FED wil de inflatie in de VS onder de 3% houden. Door de nieuwe belastingwetgeving van Trump is dit afgelopen weken snel bereikt. Het is daarom de verwachting dat de rente zal toenemen. Hiermee maakt de Centrale Bank het aantrekkelijker om te sparen, en duurder om te lenen. Hierdoor neemt de groei af.

De situatie in Europa is iets anders. Hoewel de groei ook in Europa is ingezet, lopen heel wat landen nog achter. Zuid- en Oost-Europa hebben de groeispurt net ingezet. De ECB heeft een inflatie doel van 2%. Dit is nog niet bereikt en daarom wordt de economie nog gestimuleerd. Door het opkopen van obligaties worden de korte termijn rentes laag gehouden. De ECB heeft het opkopen van obligaties wel gehalveerd t.o.v. vorig jaar, en gaat daar t/m september 2018 mee door (in jargon wordt dit Quantitive Easing genoemd). De verwachting is dan ook dat de korte termijn rente laag blijft. Door de situatie in de VS zal de lange termijn rente iets oplopen.

Renteontwikkeling in Nederland

Bron: OECD

Risico’s

De markt is op dit moment heel veranderlijk. Binnen negen maanden zou de onderhandeling van de Brexit af moeten zijn. Toch lijkt het alsof London geen flauw idee heeft wat het wil. Wat gebeurt er met de Europese economie bij een harde Brexit? Dit kan grote consequenties hebben voor de rentes.

Renteverwachting september 2017

Wat we de afgelopen maanden hebben gezien

De 10-jaars rente is in juli flink gestegen en in augustus weer gedaald (zie de grafiek hieronder). De onzekerheid over Noord Korea zorgde voor een onrustige periode in de markt, maar inmiddels zijn de gemoederen weer wat gesust. Ik verwacht dat dit een patroon is dat we meer gaan zien de komende tijd. Door de onzekerheid rondom alles wat Trump doet en zegt wordt de onderliggende trend instabiel. Tot mijn verbazing is het mogelijk negatieve effect van de Brexit nog niet sterk terug te zien. Blijkbaar heerst er nog geen consensus over dit effect.

De 1-jaars rente is redelijk stabiel gebleven. Dat was ook de verwachting.

Wat is de renteverwachting voor de komende 12 maanden?

Ikbenfrits verwacht dat de lichte stijging van de 10-jaars hypotheekrente dit jaar nog even zal doorzetten. De 1-jaars rente blijft naar verwachting nog even constant.

 

De spagaat van de Europese Centrale Bank: Hoge groei en lage inflatie.

De hypotheekrente volgt in principe de langetermijnrente van de ECB. Bij een lage rente kunnen bedrijven goedkoop geld lenen, en dat bevordert de groei. Op dit moment koopt de ECB op grote schaal obligaties. Dit is de overtreffende trap van lage rentes en is bedoeld om de groei aan te jagen (in jargon wordt dit Quantitive Easing genoemd). In het afgelopen jaar heeft de Europese Unie een flinke economische groei gezien. Normaliter zou je verwachten dat de (dure) maatregelen om de groei te bevorderen dan gestaakt worden. Maar er is ook iets anders aan de hand. De inflatie is te laag. De ECB wil dat de inflatie rond de 2% is (ik zal volgende keer uitleggen waarom dit belangrijk is). De inflatie is helaas maar 1,3%. Hierdoor wil de ECB niet al te snel de opkoop van obligaties stoppen. De economische groei zorgt voor een opwaartse druk van de rente, en de inflatie zorgt voor een tegengestelde beweging. In Amerika verwachten ze dit jaar nog een derde (en laatste) verhoging van de rente met 0,25%. De rente in de VS is nu 1,25%.

 

Bron: OECD

Risico’s

Ik kan niet genoeg benadrukken dat er op dit moment de politieke situatie in de wereld zeer instabiel is. Trump overweegt de handelsverdragen met Mexico en Canada (NAFTA) en Zuid Korea op te blazen. Daarnaast is hij een onderzoek gestart naar China op het gebied van ongeoorloofde misbruik van patenten. Noord Korea deed deze week een nieuwe atoomproef en Engeland en de EU lopen totaal vast op de onderhandeling van de Brexit. Het is uitzonderlijk dat er zoveel zaken tegelijk spelen die ieder op zich de potentie hebben om de wereldeconomie in een duikvlucht te storten.

Renteverwachting juni 2017

Wat we de afgelopen maanden hebben gezien

In de afgelopen maanden is er een duidelijker onderscheid gekomen tussen de kortetermijnrente (1 tot 5 jaar) en de langetermijnrente (5 tot 10 jaar). Voor het eerst in meer dan een jaar lopen die twee hypotheekrentes uit elkaar. De kortetermijnrente vertoont een lichte daling en de langetermijnrente een lichte stijging. Voor meer dan een jaar was er nauwelijks verschil tussen de hoogte van de 5 en 10 jaars hypotheekrente. Dat verschil is nu opgelopen tot gemiddeld 0,5%.

Wat is de renteverwachting voor dit jaar?

Ikbenfrits verwacht dat de lichte stijging van de lange termijn hypotheekrente dit jaar nog even zal doorzetten. De korte termijn rente blijft constant.

De FED (Federal Reserve Bank) heeft op 14 juni voor de derde keer in zes maanden de rente verhoogd met 0,25%. De Amerikaanse staatsleningen staan daarmee op 1,25%. Hoewel de werkloosheid in de VS ongekend laag is, loopt de inflatie veel minder snel op dan je zou verwachten. Hoewel in eerste instantie werd gedacht dat de rente dit jaar nog 2 maal naar boven zou worden bijgesteld, is het vanwege de lage inflatie logisch om daar nog even mee te wachten.

De economische groei in Europa heeft velen verrast. De werkloosheid is gedaald van 12,1% naar 9,3% en de groeiverwachting is naar boven bijgesteld tot 1,7%. Als de groei doorzet dan is het waarschijnlijk dat de opkoop programma van het ECB verder wordt versoberd. Dit zal een rentestijging tot gevolg hebben. Aan de andere kant is de inflatie nog lang niet op de 2% het ECB graag ziet. Het is nog even koorddansen.

Risico’s

Alle scenario’s die we bespreken gaan uit dat er geen rare dingen gebeuren. Er zijn een aantal risico’s die alles op de kop kan zetten. Zo voorspellen de peilingen in Italië op dit moment dat de drie anti-EU partijen samen meer dan 50% van de stemmen zouden krijgen bij een verkiezing (die nog moet worden uitgeschreven). Bij een Itexit zou de eurozone grote klappen krijgen. Ook Trump en de Brexit kunnen nog roet in het eten gooien.

 

Renteverwachting maart 2017

Wat we de afgelopen maanden hebben gezien

In november 2016 zagen we voor het eerst sinds lange tijd een lichte stijging van de hypotheek rentes. De verwachting was dat president Trump de overheidsuitgaven zou verhogen (bouw van de muur en investering in infrastructuur). Dit zou zorgen voor oververhitting op de Amerikaanse markt, wat weer zou leiden tot renteverhoging. De rentes hebben zich in de eerste maanden van dit jaar gestabiliseerd, en verdere verhoging is uitgebleven.

Wat is de renteverwachting voor dit jaar?

Er zijn twee tegengestelde krachten die op dit moment invloed hebben op de lange termijn rente. Aan de ene kant is er het opkoopprogramma van het ECB om de economie te stimuleren. Dit opkoopprogramma heeft als doel de rente laag te houden. Aan de andere kant is er de economische groei in de VS. Dit leidt tot een verhoging van de rente.

Ikbenfrits verwacht dat de lange termijn rente dit jaar licht zal stijgen.

Hoewel het opkoopprogramma van het ECB dit jaar doorgaat, is het programma dit jaar met 25% teruggeschroefd. Het is de verwachting dat deze trend zich gaat doorzetten. Door de afname van het opkoop beleid zal de rente licht stijgen.

De Amerikaanse Federale Bank (ook wel Fed genoemd) heeft deze week aangegeven dat ze geloven dat de Amerikaanse economie op maximale potentie is aangeland. Investeerders achten de kans dat de Fed dit jaar meerdere malen de rente zal verhogen groter dan 60%. Een hogere rente in de VS zal uiteindelijk ook leiden tot een hogere rente in de Eurozone.

We leven in turbulente tijden

Hoewel we op basis van de huidige economische indicatoren verwachten dat de hypotheekrente dit jaar licht zal stijgen, zijn er veel zaken die dit kunnen veranderen. Als Trump een groot handelsconflict veroorzaakt, de Brexit onderhandelingen in de soep lopen of Griekenland zijn schulden niet terugbetaalt, kan het plaatje er heel anders uitzien.

Benieuwd hoe jouw hypotheek er straks uitziet? Maak een gratis afspraak
hypotheekadviseur trainee amsterdam

Compleet hypotheekadvies

Ik regel niet alleen jouw hypotheek, maar help je ook met alles wat daarbij komt kijken. Een lage rente en goede voorwaarden zijn natuurlijk belangrijk. Maar je kan mij ook bellen met andere vragen. Over het voorlopig koopcontract, een bankgarantie of bijvoorbeeld het vinden van een notaris. Ik help je met het hele proces. Stap voor stap.

Wat valt allemaal onder het advies?

  • Natuurlijk alles wat met de hypotheek te maken heeft
  • We kijken mee met het voorlopig koopcontract
  • We regelen de bankgarantie
  • We sluiten een overlijdensrisicoverzekering af
  • We regelen een taxatie en notaris
Veelgestelde vragen

Ik heb geen duizend mensen in dienst. Ik heb geen verroeste systemen. Ik heb tools die razendsnel rekenen en vergelijken. Daarmee zijn mijn processen beter en efficiënter. Jij profiteert daarvan. Door een lage prijs.

Daar is maar één antwoord op mogelijk: JA. We vergelijken meer dan 40 banken. Die worden altijd allemaal uitgerekend.

Je vult je gegevens in. Daarmee ga ik rekenen en weet je waar je aan toe bent. Als je verder met me gaat dan spreek je met een adviseur. Die begeleidt je door het hele proces. Stap voor stap. Bij mij word je niet aan je lot overgelaten. Geloof je het niet? Lees dan maar de reviews. Dan weet je hoe anderen er over denken.

Frits is als die ene kennis, die alles van hypotheken weet. Maar dan online. Is die nodig? Ja, want financiële dienstverlening is onnodig langzaam, ondoorzichtig en vaak ook nog oneerlijk. De meeste financiële dienstverleners zien jou als een citroen. Dat kan sneller, duidelijker en eerlijker, en daar werk ik elke dag aan. En hard ook.

Nee, dat kan niet. Daar kies ik heel bewust voor. Elke dag weer zijn mijn klanten blij dat we alles voor ze regelen. Vaak kunnen we samen duizenden euro’s besparen door de hypotheek wat slimmer in te richten. Besparen op advies weegt daar niet tegenop. Je betaalt bij mij sowieso 50% minder dan bij de adviseur om de hoek. Ik geloof dat je met mijn prijs én advies het beste af bent.

Dit zeggen mijn klanten
Je kent ons oa. van
Waarom voor mij kiezen

Ik ben onafhankelijk, snel én voordelig

Je kunt ook een hypotheek afsluiten bij een bank, of een adviseur op de hoek. Mijn voordelen op een rijtje:

Bank Adviseur
op de hoek
Ikbenfrits
Compleet aanbod van banken
Alle banken doorrekenen en vergelijken
Altijd bereikbaar
No cure no pay, je betaalt pas als er een renteaanbod is aangevraagd
Koffie bij binnenkomst
Verkoop van dure verzekeringen
Prijs van volledig afsluiten €2.000 €3.000 €1.700
Meer lezen over jouw eerste hypotheek

Een huis kopen in 10 stappen

Alles op een rij voor het kopen van je eerste huis.

Lees verder »

Hulp van ouders bij financiering

Zo kunnen je ouders helpen bij jouw hypotheek

Lees verder »

5 tips voor een soepele bezichtiging

Zie niets over het hoofd tijdens de eerste indruk!

Lees verder »

Wel of geen aankoopmakelaar?

De voor- en nadelen van een aankoopmakelaar op een rijtje.

Lees verder »

Samen een hypotheek uitkiezen?