Privacyverklaring

Bij Frits verwerken we gegevens van klanten en bezoekers van de website. Bij gegevens van klanten gaat het om mensen die gebruikmaken van onze dienstverlening. Voor bezoekers van de website gaat het om mensen die bijvoorbeeld onze handige rekentools invullen. Verwerken betekent meerdere dingen: gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Frits bestaat bij de gratie van zijn klanten en websitebezoekers. Daarom doen we er alles aan om gegevens zorgvuldig en veilig te verwerken. Persoonsgegevens zijn hierbij natuurlijk het allerbelangrijkst.

Kopie van Kopie van AdobeStock_489194943

Zo gaan we met jouw privacy om

In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens Frits van je verwerkt en waarom we dit doen. Ook kun je hier vinden wat je rechten zijn en hoe je een verzoek bij ons kunt indienen over de verwerking van je gegevens. Frits treedt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op als zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je gegevens. Ook houdt het in dat wij bepalen voor welk doel we je gegevens nodig hebben en welke middelen we hierbij gebruiken. Versie 1.1. Laatste aanpassing: 15 mei 2024

accordion_icon_1

Welke persoonsgegevens verwerkt Frits?

Frits verwerkt persoonsgegevens om verschillende redenen:
Frits verwerkt persoonsgegevens om verschillende redenen:
 • je maakt gebruik van de diensten van Frits
 • je werkt bij Frits
 • je hebt de gegevens zelf aan Frits verstrekt

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Frits worden verwerkt, afhankelijk van de situatie.

Als je hebt gekozen om gebruik te maken van de dienstverlening van Frits (bijvoorbeeld voor advies over en/of bemiddeling van je hypotheek of verzekering door Frits), dan worden gegevens verwerkt in het kader van communicatie, uitvoeren van een overeenkomst, identificatie, betaling, klanttevredenheid en analyse van je surfgedrag. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs
 • IBAN-nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Versleuteld wachtwoord
 • Inkomensgegevens, dienstverband en werkgever
 • Pensioengegevens, indien van toepassing
 • Eventuele BKR-registraties
 • De gegevens van je huidige hypotheek en woning
 • De verwachting van je financiële situatie in de toekomst
 • IP-adres
 • Internetbrowser, besturingssysteem en apparaattype
 • Je gegevens over je activiteiten op de website, denk hierbij aan bezochte pagina’s, de links waarop je hebt geklikt en hoe je op onze website bent binnengekomen
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op de website aan te maken, een rekentool te gebruiken, of via correspondentie, telefoon of e-mail
 • De persoonsgegevens van je partner (gelijk aan zoals hierboven beschreven), indien van toepassing

Als je gebruikt maakt van de website van Frits worden gegevens verwerkt in het kader van communicatie, marketing, klanttevredenheid, werving en selectie en analyse van je surfgedrag. Het betreft de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Internetbrowser, besturingssysteem en apparaattype
 • Je gegevens over je activiteiten op de website, denk hierbij aan bezochte pagina’s, de links waarop je hebt geklikt en hoe je op onze website bent binnengekomen
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op de website aan te maken, een rekentool te gebruiken, of via correspondentie, telefoon of e-mail

Als je werkzaam bent bij Frits worden gegevens verwerkt in het kader van identificatie, betaling en communicatie. Het betreft de volgende gegevens:

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs
 • IBAN-nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
accordion_icon_2

Verwerkt Frits bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Om ons werk voor jou te kunnen doen - het adviseren over en bemiddelen bij hypotheken - verwerkt Frits met jouw toestemming en in lijn met de overeenkomst die je met ons bent aangegaan een aantal gegevens.
Om ons werk voor jou te kunnen doen - het adviseren over en bemiddelen bij hypotheken - verwerkt Frits met jouw toestemming en in lijn met de overeenkomst die je met ons bent aangegaan een aantal gegevens.

Het BSN-nummer (een bijzonder persoonsgegeven) is er hier een van. Ook als je werkzaam bent bij Frits wordt je BSN-nummer verwerkt. Hiernaast verwerken we ook gevoelige persoonsgegevens, namelijk: financiële gegevens. Onze online rekentools op de website verwerken jouw financiële gegevens die nodig zijn om voor jou een berekening te kunnen maken. Deze worden alleen aan je overige persoonsgegevens (bijvoorbeeld je e-mailadres) gekoppeld als je deze daarna opgeeft, bijvoorbeeld om het resultaat van een berekening van een tool via e-mail toegestuurd te krijgen.
Als er geen noodzaak is om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken dan vragen wij je ook niet om deze te verstrekken. Daarnaast is het op geen enkele manier onze bedoeling om gegevens te verzamelen van minderjarige websitebezoekers, ook niet als zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Helaas kunnen we niet controleren of een websitebezoeker minderjarig is en daarom willen we ook ouders en voogden vragen om te voorkomen dat gegevens van minderjarigen door Frits worden verwerkt.

Mocht je er ondanks wat hierboven staat van overtuigd zijn dat Frits onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoeken we je contact op te nemen via privacy@ikbenfrits.nl of +31 (0)20 235 8530. We zullen hier dan zo snel mogelijk op reageren.

accordion_icon_3

Waarom worden je persoonsgegevens verwerkt?

Frits verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Alleen voor de doelen die hieronder staan verwerken we je persoonsgegevens.
Frits verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Alleen voor de doelen die hieronder staan verwerken we je persoonsgegevens.

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Frits:

 • Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst
 • Voor het (geautomatiseerd) verwerken en beoordelen van persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst
 • Voor het toesturen van een factuur
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen in) je product of dienst
 • Voor analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • Voor het trainen en beoordelen van de medewerkers van Frits
 • Voor het vastleggen van bewijs
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld voor de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Als je gebruikt maakt van de website van Frits worden je persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke account op de website van Frits
 • Voor het verlenen van toegang tot je persoonlijke omgeving
 • Voor het onderzoeken van je (surf)gedrag op de website van Frits, zo kunnen we bijvoorbeeld de website en onze tools nog beter maken.
 • Voor onze onderzoeken waarmee we de hypotheekmarkt op zijn kop zetten. Ons onderzoek naar oversluitboetes bijvoorbeeld, waardoor Kamervragen zijn gesteld en de AFM uiteindelijk heeft ingegrepen, hadden we niet kunnen doen zonder het opslaan van gegevens.

Als je werkzaam bent bij Frits worden je persoonsgegevens verwerkt:

 • Om als werkgever te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortvloeiend uit arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld om je salaris te kunnen betalen.

Stel dat we je persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden willen verwerken dan je hierboven hebt gelezen. Dan vragen we altijd eerst om je toestemming. Pas als je ons toestemming geeft dan verwerken we je gegevens voor dit soort andere doeleinden. Heb je toestemming gegeven maar verander je van gedachten? Geen probleem. Je kan op ieder moment via je persoonlijke Privacy-pagina op je Dashboard je voorkeuren veranderen. Hiervoor hoef je natuurlijk geen redenen bij ons op te geven.

accordion_icon_4

Hoe lang bewaart Frits je gegevens en hoe beveiligt Frits die?

Frits heeft als financieel adviseur een bewaarplicht van vijf jaar. Gegevens die met het advies dat wij aan klanten geven te maken hebben bewaren we dus. Dit zijn we zelfs wettelijk verplicht, onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Frits heeft als financieel adviseur een bewaarplicht van vijf jaar. Gegevens die met het advies dat wij aan klanten geven te maken hebben bewaren we dus. Dit zijn we zelfs wettelijk verplicht, onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).

In alle andere gevallen bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te behalen waarvoor we je persoonsgegevens in de eerste plaats vroegen.

Daarbij is de bescherming van je persoonsgegevens voor Frits van groot belang. We nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

accordion_icon_5

Deelt Frits je persoonsgegevens met derden?

Frits deelt je persoonsgegevens met derden als dit nodig is om ons aan de overeenkomst te houden met jou als klant. Om een hypotheek af te sluiten moeten we je gegevens bijvoorbeeld delen met de hypotheekverstrekker.
Frits deelt je persoonsgegevens met derden als dit nodig is om ons aan de overeenkomst te houden met jou als klant. Om een hypotheek af te sluiten moeten we je gegevens bijvoorbeeld delen met de hypotheekverstrekker.

Om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren werken ook samen met andere bedrijven, zoals IT-bedrijven en datacenters. Wij werken daarbij uitsluitend met partijen die dataverwerking en opslag doen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als deze partijen toegang hebben tot jouw gegevens hebben we afspraken gemaakt en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze data alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt wordt.

Ook kunnen we bij wet verplicht worden om je gegevens te delen. Met derden die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen we ervoor dat je persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens wordt gewaarborgd. We blijven desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarom zullen we alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat je persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van onze dienstverlening. Dat zullen we alleen doen nadat we je hiervoor je toestemming hebben gekregen.

accordion_icon_6

Hoe analyseert Frits je websitebezoek?

Frits maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Frits wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Frits maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Frits wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken bijvoorbeeld cookies voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden. Stel dat je voor een tweede keer een tool invult, dan hoef je niet opnieuw al je gegevens in te vullen. Zo kunnen we ook de website beter optimaliseren. Hiernaast maken we gebruik van cookies die je surfgedrag bijhouden zodat Frits je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij je eerste bezoek aan de website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd om hiervan gebruik te mogen maken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer over cookies kun je lezen in ons Cookiestatement.

Zeven

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht de persoonsgegevens die Frits van je verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij de wet ons dit niet toestaat. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar privacy@ikbenfrits.nl.
Je hebt het recht de persoonsgegevens die Frits van je verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij de wet ons dit niet toestaat. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar privacy@ikbenfrits.nl.

Wel willen we vooraf graag weten of het verzoek echt van jou afkomstig is. Daarom vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uiteraard zonder dat we de bijzondere persoonsgegevens die daar op staan, kunnen bekijken. Zorg er daarom voor dat in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt. Op deze manier bescherm je je privacy. We zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op je verzoek reageren.

Ben je niet tevreden met de reactie van Frits op je verzoek, of vind je dat Frits je persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt, dan heb je het recht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

icon_8

Hoe gaat Frits om met verwijderverzoeken?

Als je wilt dat we je gegevens verwijderen, zijn er regels die we moeten volgen. Als financieel adviseur hebben we namelijk een wettelijke wettelijke bewaarplicht van vijf jaar.
Als je wilt dat we je gegevens verwijderen, zijn er regels die we moeten volgen. Als financieel adviseur hebben we namelijk een wettelijke wettelijke bewaarplicht van vijf jaar.

De AFM heeft in de zeven Leidraden voor hypotheekadvies en het Handboek Online Dienstverlening de volgende handvatten gegeven:

Relevante klantgegevens voor de bewaarplicht
Volgens het Handboek Online Dienstverlening van de AFM moeten financiële dienstverleners, wanneer ze financieel advies geven, bepaalde klantgegevens bewaren:

 • Verzamelde informatie. Het handboek geeft aan dat we moeten aantonen dat we alle noodzakelijke gegevens van de klant hebben verkregen. Dit kan door het bewaren van de originele documenten.
 • Het oorspronkelijke advies en eventuele afwijkingen moeten worden gedocumenteerd. Het Handboek vereist dat we in staat zijn om het initiële hypotheekadvies voor de klant te reproduceren. Ook eventuele documentatie waarin is vastgelegd dat de klant heeft afgeweken van ons advies, als dit van toepassing is.

Reproduceerbaarheid
In de zeven Leidraden voor hypotheekadvies geeft de AFM aan dat verschillende onderdelen van het hypotheekadvies proces na afronding reproduceerbaar moeten zijn. Dit gaat om elementen die in onderstaande tabel worden genoemd.

Om te beoordelen of de verzamelde informatie onder de wettelijke bewaarplicht valt, volgen we een aantal stappen. Hierbij gaan we ervan uit dat alle informatie die we tijdens het adviestraject verzamelen, deel uitmaakt van het advies. Het gaat in ieder geval om de volgende informatie

Onderwerp Gegevens
Algemeen
 • Berekeningen om te zien hoeveel hypotheek de klant kan krijgen, rekening houdend met hun toekomstige financiële situatie. 
 • Informatie over het product dat we hebben voorgesteld
Verantwoorde woonlasten
 • Motivatie waarom de woonlasten verantwoord zijn
Opbouw van vermogen
 • De adviezen en analyses voor de klant, gebaseerd op een onderzoek naar hoe de financiële situatie van de klant naar verwachting zal veranderen tijdens de looptijd van het hypotheekkrediet.
 • Motivatie waarom een bepaalde opbouw van het hypothecaire krediet is geadviseerd
Rentevaste periode
 • Motivatie waarom voor een specifieke rentevaste periode met bijbehorend rentepercentage heeft geadviseerd, inclusief berekeningen
Oversluiten
 • Vergelijking van alle relevante kosten, zoals vervroegde aflossingsboetes, taxatiekosten, notariskosten, advieskosten en eventuele (opbouw)verzekeringen, en berekeningen van de financiële consequenties voor de klant en deze kosten.
 • Berekeningen van kosten die worden meegefinancierd en het effect daarvan op de lasten van de klant
 • Motivatie voor het advies om over te sluiten en het advies met betrekking tot de nieuwe hypotheek en de oversluitkosten
Risicoverzekeringen
 • Motivatie voor en berekeningen bij het advies voor risicoverzekeringen
Fiscaliteit
 • Beschrijving van (het advies over) de fiscale aspecten van het hypotheekadvies, bijbehorende berekeningen, hoe de klant over de fiscale aspecten is geïnformeerd en welke rol de motivatie en fiscale aspecten een rol hebben gespeeld. 

Als er informatie is verzameld die niet in de tabel hierboven staat, maar wel is gebruikt bij het geven van hypotheekadvies of er deel van uitmaakt, dan moet ook deze informatie worden bewaard volgens de bewaarplicht. Dit geldt ook voor informatie of documenten die te maken hebben met afwijkingen van het gegeven advies.

Alle gegevens die in het hypotheekadvies traject worden verzameld, hebben wij dus nodig om het advies te kunnen reproduceren. Denk hierbij aan gegevens als geboortedatum, inkomen, arbeidssituatie, financiële verplichtingen, maar ook documenten als werkgeversverklaring, paspoort, pensioenoverzicht etc.

Gegevens die worden verzameld, en niet noodzakelijk zijn voor het hypotheekadvies, zijn gegevens zoals activiteiten op onze website, bezochte pagina's, telefoonnummer, IP-adres etc.

 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. De wet kan bijvoorbeeld worden veranderd, dan verandert onze verklaring natuurlijk mee. De meest recente verklaring vind je altijd op onze website. Deze verklaring is op 1 november 2023 voor het laatst gewijzigd. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, dan blijf je op de hoogte van veranderingen.

Alles duidelijk?

Hopelijk begrijp je nu precies hoe we bij Frits met privacy om gaan. Heb je nog vragen? Dan kun je deze mailen naar privacy@ikbenfrits.nl. Er gaat geen meter lopen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief boordevol tips, hypotheeknieuws en aanbevelingen.