Studieschuld hypotheek verzwijgen? Beter van niet

Met de komst van het nieuwe leenstelsel is ook het aantal lenende studenten flink gestegen. Gemiddeld is deze studieschuld op het moment van afstuderen €25.755, een bedrag dat invloed heeft op je hypotheek. Minder lenen voor je koophuis dus. Je studieschuld verzwijgen klinkt aanlokkelijk, maar is zeker niet aan te raden. Ik leg je uit hoe dit werkt.

Friso Bakker

De basisbeurs

Vóór 1 juli 2015 kreeg je als student een een basisbeurs. Dit is een maandelijks bedrag dat je krijgt in de vorm van een lening. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van je woonsituatie: voor studenten die nog thuis wonen is het een lager bedrag dan voor uitwonende studenten. In dit bedrag zit ook je studentenreisproduct. Op het moment dat je een studie afrondt, wordt het een gift. Het is ook mogelijk om daarnaast te lenen, je hebt 15 jaar om dit terug te betalen. .

De basisbeurs werd het leenstelsel

En niet alleen de naam is veranderd. Na 1 juli 2015 is alléén het studentenreisproduct een gift als je afstudeert. De rest van het bedrag dat je maandelijks wil ontvangen is een lening. Je hebt 35 jaar om deze lening terug te betalen en dit gaat volgens ‘soepele’ regels, het wordt ook wel een sociaal leenstelsel genoemd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar je salaris en hoeveel je daarvan kwijt kan aan het terugbetalen van je lening. Het is mogelijk om een aanvullende beurs te krijgen, maar dit is alleen in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld wanneer je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding.

Een lagere hypotheek door studieschuld

Heb je tijdens je studententijd geleend en deze lening nog niet afbetaald? Dan wordt dit gezien als een financiële verplichting. Met een studieschuld kan je minder lenen voor een hypotheek dan zonder schuld. Bij je studieschuld wordt er gekeken naar de hoogte van je oorspronkelijke schuldbedrag. Je reguliere aflossingen hebben geen invloed op de hoogte van je hypotheek. Als je tussentijds een extra aflossing doet en dit meldt aan DUO, houden ze wél rekening met een lagere schuld. De nieuwe schuld waar dan mee wordt gerekend is: je oorspronkelijke studieschuld, min de extra aflossing.

Hoeveel lager wordt je hypotheek?

Als jij een studieschuld hebt, wordt er gekeken naar hoe hoog deze is. Per maand betaal jij een bedrag aan DUO. Om de hoogte van dit bedrag te bepalen wordt een percentage van de studieschuld genomen. Met een studieschuld uit het oude stelsel (vóór 1 juli 2015) is dit 0,65 procent van de oorspronkelijke studieschuld. Bij een schuld uit het nieuwe leenstelsel (na 1 juli 2015) is de weegfactor 0,35 procent van de totale schuld. Het bedrag dat uit deze berekening komt wordt van het maximaal te lenen bedrag afgehaald.

Wat kan je zelf doen?

Een oplossing kan zijn om met spaargeld of een gift van bijvoorbeeld je ouders je studieschuld af te betalen, maar dit is natuurlijk lang niet voor iedereen mogelijk. Heb je ergens nog een spaarrekening? Kijk dan of het mogelijk is om een extra schuldaflossing te doen en dit aan te geven bij DUO. Als je nog studeert kan het slim zijn om te kijken hoe je zo min mogelijk kan lenen door je maandlasten onder de loep nemen en je uitgaven in kaart te brengen.

Mag ik mijn studieschuld verzwijgen?

Nee, het is wettelijk verplicht om je studieschuld aan te geven als je een hypotheek aanvraagt. Je studieschuld verzwijgen heeft weinig zin, omdat je hypotheekadviseur hier al snel achter komt tijdens het onderzoeken van je bankafschriften. Bij het aanvragen van een hypotheek moet je je maandelijkse lasten aangeven zoals een telefoonabonnement of leaseauto. Bij deze lasten horen ook de afbetalingen van je studieschuld. Als je het toch verzwijgt en de bank komt erachter, dan vervalt je recht op Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook is het verzwijgen van je schuld strafbaar, want dit wordt gezien als fraude en zo kan je die hypotheek hoogstwaarschijnlijk op je buik schrijven. Een bank kan, wanneer ze erachter gekomen zijn, eisen dat je het complete leenbedrag in één keer terugbetaalt. Dat is je studieschuld verzwijgen niet waard, toch?

Het BKR

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt van elke Nederlander bij of, en hoeveel schuld diegene heeft. Dit gaat om schulden zoals een telefoon die je maandelijks afbetaalt, leningen, creditcards, de mogelijkheid om rood te staan bij je bank en ga zo maar door. Tot nu toe hoort je studieschuld hier niet bij. Dit komt omdat de meeste politieke partijen en de minister van Onderwijs het er niet mee eens zijn om dit te laten registreren. Het schrikt volgens deze partijen te veel af om te gaan studeren. Wanneer deze schuld wel geregistreerd zou worden, zal het in de praktijk weinig veranderen, behalve dat het verzwijgen van je schuld onmogelijk wordt.

Een hypotheek met studieschuld

Wel of geen BKR-registratie, Je studieschuld verzwijgen bij het aanvragen van een hypotheek is nooit een goed idee. Een hypotheek krijgen met studieschuld is daarnaast vaak gewoon mogelijk. Heb je nog vragen over het effect van je studieschuld op je hypotheek? Maak een gratis bel-afspraak met een van mijn adviseurs.

Spannend hè, een huis kopen!

Download gratis het e-book “Help, ik koop een huis”. Vol met tips over bieden en financiering. Kan je goed voorbereid op huizenjacht.

Waar gaat het allemaal over?

  • Een stappenplan voor het kopen van een woning
  • Uitleg over alle (bijkomende) kosten
  • De 5 gouden tips van Frits voor starters
  • Handige tips, artikelen en info voor huiseigenaren