Wanneer loopt de renteaftrek van mijn aflossingsvrije hypotheek af?

De hypotheekrenteaftrek is een mooi fiscaal voordeel voor huizenbezitters. Maar dat is niet alles. De renteaftrek wordt namelijk ook meegenomen in de berekening van je maximale hypotheek. Het is daarom erg belangrijk om te weten wanneer die afloopt. Ik vertel je hoe het zit.

Charlie Vielvoye

Help! Mijn hypotheekrenteaftrek loopt af, wat nu?

Wanneer je een hypotheek afsluit dan mag je hiervan de hypotheekrente aftrekken van de belasting. Dat is een fijn voordeeltje. Dit mag echter niet tot in het einde der dagen: je mag de rente maximaal 30 jaar aftrekken. Deze regel is vanaf 2001 ingesteld. Heb je de hypotheek daarvoor afgesloten? Dan geldt de regel voor jou vanaf 2001. De hypotheekrenteaftrek loopt in dat geval dus af in 2031.

Ik heb verschillende leningdelen, hoe zit het dan?

Grote kans dat je een hypotheek hebt met verschillende leningdelen. Hoe werkt het dan met hypotheekrenteaftrek? Telkens wanneer je een nieuw leningdeel afsluit dan heb je vanaf dat moment recht op 30 jaar hypotheekrenteaftrek. Het kan dus zijn dat je van het ene op het andere jaar een stuk minder hypotheekrenteaftrek hebt. Ik ga het je laten zien met een voorbeeld.

In de slides hierboven is te zien dat Frits na 30 jaar ineens een stuk minder hypotheekrente kan aftrekken. Vanaf dan kan hij alleen nog de hypotheekrente aftrekken van het leningdeel van 100.000 euro. In het voorbeeld heeft Frits een aflossingsvrije hypotheek (leningdeel 1). Na 30 jaar is de hypotheekschuld hiervan nog hetzelfde als op het moment van afsluiten als er tussentijds niet is afgelost: 200.000 euro. Doordat het recht op hypotheekrenteaftrek voor dit leningdeel vervalt worden de kosten een stuk hoger voor Frits. Ik laat het je zien.

Wat gebeurt er precies als mijn hypotheekrenteaftrek afloopt?

Ik ga weer even terug naar het voorbeeld uit de slides. Ik laat je zien hoe het met de netto hypotheeklasten zit voor en na het moment dat de renteaftrek van leningdeel 1 afloopt (na 30 jaar).

Voor het verlies van de renteaftrek

In slide 3 is te zien dat Frits recht heeft op renteaftrek over het gehele bedrag van 300.000 euro.
Frits betaalt een rente van 4%: dit komt neer op 12.000 euro per jaar.
Niet het gehele bedrag komt in aanmerking voor renteaftrek, Frits moet namelijk ook eigenwoningforfait betalen.
Het eigenwoningforfait is 0,70% van de WOZ-waarde van de woning.
De WOZ-waarde is 300.000 euro. Het forfait is 0,70% van 300.000 = 2.100 euro.
Dit bedrag wordt afgetrokken van de hypotheekrente: 12.000 – 2.100 = 9.900 euro blijft over.
Vanaf 2018 is het maximale percentage hypotheekrenteaftrek op 49,5% gezet.
Frits mag dus 49,5% van 9.900 euro = 4.900,50 euro aftrekken van de belasting.
De besparing op de maandlasten is 408 euro.

Na het verlies van renteaftrek

In slide 5 is te zien dat Frits recht heeft op renteaftrek over 100.000 euro.
Frits betaalt een rente van 4%, nog steeds over de gehele bedrag van 300.000 euro: dit komt neer op 12.000 euro per jaar.
Hiervan komt dus nog maar 100.000 euro in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek, met een rente van 4% is dit 4.000 euro
Frits moet ook nog eigenwoningforfait betalen.
Het eigenwoningforfait is 0,70% van de WOZ-waarde van de woning.
De WOZ-waarde is nog steeds 300.000 euro. Het forfait is 300.000 x 0,7% = 2.100 euro.
Dit bedrag wordt afgetrokken van de hypotheekrente: 4.000 – 2.100 = 1.900 euro blijft over.
Vanaf 2018 is het maximale percentage hypotheekrenteaftrek op 49,5% gezet.
Frits mag dus 49,5% van 1.900 euro = 940,50 euro aftrekken van de belasting.
De besparing op de maandlasten is nog maar 78 euro.

Minder hypotheekrenteaftrek = hogere maandlasten

Zoals je in de voorbeelden kan zien zijn de verschillen in renteaftrek heel groot. De maandlasten vallen hierdoor een stuk hoger uit. In het eerste voorbeeld bespaart Frits 408 euro op de maandlasten, in het tweede voorbeeld nog maar 78 euro. Door het verlies van de renteaftrek over leningdeel 1 is Frits maandelijks 330 euro duurder uit.

Wil je af van je hogere rente?

Het oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek loont bijna altijd de moeite. Hierover heb ik al eens eerder een artikel geschreven. Lees het door op de button te klikken.