Hypotheek als zzp'er: hoe kijken de banken naar je cijfers?

14 juni 2021 11969x

Als je als zzp’er een hypotheek wilt aanvragen, zijn er een drietal zaken die je inzichtelijk moet maken voor de bank: winst, solvabiliteit en liquiditeit. Zo werkt het:

Michiel Lensink

Solvabiliteit, liquiditeit en winst: het stappenplan

Als je ondernemer bent, kijkt de bank als eerste of je inkomen wel bestendig is. Twee zaken zijn hiervoor van belang: jouw solvabiliteit en liquiditeit. Dure woorden voor dingen die gemakkelijk uit te leggen zijn. Je kunt ook gelijk met onze tool aan de slag. Die is ontwikkeld speciaal voor zzp'ers.

Stap 1: Balans

Blader naar de balans van je jaarrekening. Dat ziet er ongeveer zo uit:

Voorbeeld: Balansrekening 2020
ActivaPassiva
Auto1.000,-Eigen vermogen2.500,-
Computer1.000,-
Totaal vaste activa2.000,-
Debiteuren (te ontvangen)1.000,-
Bankrekening500,-Omzetbelasting1.000,-
Spaarrekening1.500,-Crediteuren (te betalen)1.500,-
Totaal - vlottende activa3.000,-Totaal - kortlopende schulden2.500,-
Totaal - activa5.000,-Totaal - passiva5.000,-

Stap 2: Je solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding tussen je eigen vermogen en totale vermogen (totale vermogen wordt ook wel het balanstotaal genoemd). Om deze zogenaamde solvabiliteitsratio uit te rekenen deel je je eigen vermogen door het totale vermogen. Bij een hypotheekaanvraag moet je solvabiliteit hoger zijn dan 0.25. Ook moet je eigen vermogen de afgelopen jaren positief zijn. Negatief eigen vermogen betekent namelijk dat je verlies maakt.

Voorbeeld:

2.500,- (Eigen vermogen)

= 0.5
5.000,- (Balanstotaal)

Stap 3: Bereken je liquiditeit

Liquiditeit is de verhouding tussen de vlottende activa (geld dat je op korte termijn binnen krijgt) en de kortlopende schulden (geld dat je op korte termijn moet betalen). De liquiditeitsratio krijg je door de vlottende activa door de kortlopende schulden te delen. Deze ratio moet groter zijn dan 1.

Voorbeeld:

3.000,- (Vlottende activa)

= 1.2
2.500,- (Kortlopende schulden)

Stap 3: Winst afgelopen drie jaar

Als je aan de voorwaarden in stap 1 en 2 voldoet, gaat de bank kijken hoeveel je verdient met je onderneming. Pak de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar erbij. Blader naar de winst- en verliesrekening, dan kun je meekijken hoe het bij jou zit. Voorbeeld:

Voorbeeld: Winst- & verliesrekening 2020
Opbrengsten - Totaal25.000,-
Kosten
Autokosten2.000,-
Kantoorkosten1.000,-
Verkoopkosten2.000,-
Kosten - totaal5.000,-
Bedrijfsresultaat20.000,-

De bank neemt als inkomen de ‘winst vóór belastingen’, ook wel het ‘bedrijfsresultaat’ genoemd. Het bedrijfsresultaat is de totale omzet min de totale kosten. (LET OP! Het bedrijfsresultaat is het bedrag vóórdat de zelfstandigenaftrek wordt toegepast).

Toetsinkomen
Om een goed beeld te krijgen van je toetsinkomen kijkt de bank naar de laatste drie kalenderjaren. Op basis van dit toetsinkomen berekent de bank wat je uiteindelijk mag lenen. De standaardberekening is het gemiddelde over de laatste drie jaar. Daarbij geldt het laatste jaar als maximum.

Voorbeeld: Bedrijfsresultaten
201820.000,-
201925.000,-
202020.000,-
Gemiddelde resultaat21.667,-

Omdat de winst het laatste jaar 20.000,- euro is, wordt dit bedrag gebruikt als (toets)inkomen.

Solvabiliteit, liquiditeit, en nu?

Sommige banken zijn zzp'ers gunstig gezind. Zo zijn er banken die vooral naar het laatste jaar kijken dat je hebt gedraaid. Als dit een beter jaar is in vergelijking tot de vorigen, kan dit voordelig uitvallen. Ook accepteren sommige banken dat je de cijfers hebt van twee jaar. Ziet jouw solvabiliteit er goed uit? Of kun je nog wel wat advies gebruiken? Dan kun je een gratis hypotheekgesprek inplannen met één van onze hypotheekadviseurs. Zij maken berekeningen voor je, die je op de voet kunt volgens in het dashboard. Zo snap je precies wat er gebeurt.

Een hypotheek voor zzp'ers, dat gaat net anders

Download gratis het e-book "Hypotheek voor zzp'ers". Vol met tips, eisen van de bank en dingen waar je op moet letten.

Lees ook