Overlijdensrisicoverzekering en de belasting

Als je een overlijdensrisicoverzekering hebt, betaal je premies en is er, in geval van overlijden van de verzekerde een uitkering. Maar hoe zit het met die premies en uitkering in relatie tot de fiscus? Zijn de premies aftrekbaar voor de inkomstenbelasting? Ben je ook erfbelasting verschuldigd over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering? In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het zit met de overlijdensrisicoverzekering en de belasting.

Hoe zit het met de overlijdensrisicoverzekering en de belasting daarover?

De hoofdregel onder het huidige belastingregime is dat premies die je betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering niet aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Doordat de premies niet aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, is de eventuele uitkering ook niet belasting voor die inkomstenbelasting.

Erfbelasting

Als de verzekerde van een overlijdensrisicoverzekering overlijdt, volgt er een uitkering. De uitkering wordt gedaan aan de begunstigde die in de polis is benoemd. De uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering valt niet in de nalatenschap, omdat er sprake is van een zogenaamd zelfstandig recht. Dat betekent dat de uitkering niet hoeft te worden gedeeld met de erfgenamen. Het betekent niet dat er geen erfbelasting verschuldigd is door de begunstigde, dat is ie namelijk wel. Over die uitkering is dus erfbelasting verschuldigd.

Hoeveel erfbelasting verschuldigd is, hangt af van twee factoren:

1) De omvang van de uitkering (hoe hoger de uitkering des te hoger het belastingpercentage)
2) De mate van verwantschap (hoe verder weg de mate van verwantschap, des te hoger het belastingpercentage en des te lager de vrijstelling).

Zo geldt er voor partners (gehuwden, samenwoners) een hoge vrijstelling voor de erfbelasting: ruim €600.000. Pas boven dat bedrag is erfbelasting verschuldigd.

Premie splitsen

In geval van huwelijkse voorwaarden of ongehuwd samenwonenden kan de heffing van erfbelasting op een ORV uitkering voorkomen worden door verzekering op twee levens af te sluiten met premiesplitsing. Premiesplitsing houdt in dat de partner die de uitkering ontvangt (begunstigde) ook de premie betaalt voor deze uitkering. Zo wordt gerealiseerd dat er niets aan het vermogen van degene die overlijdt is onttrokken. Zoals alleen kan dit als de partners op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en dient in de huwelijkse voorwaarden te staan dat de verzekeringen buiten de gemeenschap vallen. Hetzelfde geldt voor partners met een samenlevingscontract.

Voor partners die zijn getrouwd in gemeenschap van goederen geldt een andere bijzonderheid. De uitkering is een gemeenschappelijk bezit, waarvoor beide partners gezamenlijk de premies hebben betaald. De helft van de uitkering is dus reeds van de achterblijvende partner. Die hoeft dus “slechts” over de helft van de uitkering erfbelasting te betalen (voor zover deze uitstijgt boven de vrijstelling van ruim €600.000).

 

Je weet nu hoe het het zit met een overlijdensrisicoverzekering en de belasting. De premies die je betaalt, zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de uitkering wordt er niet door belast. Wel is er erfbelasting verschuldigd over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering. Pas ruim boven €600.000 is er echter erfbelasting verschuldigd als het om je partner gaat.

Spannend hè, een huis kopen!

Download gratis het e-book “Help, ik koop een huis”. Vol met tips over bieden en financiering. Kan je goed voorbereid op huizenjacht.

Waar gaat het allemaal over?

  • Een stappenplan voor het kopen van een woning
  • Uitleg over alle (bijkomende) kosten
  • De 5 gouden tips van Frits voor starters
  • Handige tips, artikelen en info voor huiseigenaren