Heb je een offerte aangevraagd en heb je langer dan de geldigheidsduur nodig om een besluit te nemen? Of duurt de overdracht van de woning langer dan je dacht? Dan kun je bij sommige offertes bereidstellingsprovisie (ook wel verlengingsprovisie) betalen: kosten voor het verlengen van de offerte met één of meerdere maanden.

Wat is een bereidstellingsprovisie?

Als je de uiterste geldigheidsdatum van een hypotheekofferte wilt verlengen zijn er twee opties: je kunt bereidstellingsprovisie betalen en daarmee de offerte verlengen (daarom wordt het ook wel verlengingsprovisie genoemd), of je verlengt de offerte gratis. In dat laatste geval betaal je wel annuleringskosten als je de offerte alsnog annuleert.

Geldigheidsduur hypotheekofferte

Een hypotheekofferte bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een geldigheidsduur. Voorwaarden kunnen namelijk veranderen, dus een offerte is aan een bepaalde tijdslimiet gebonden. Er staan twee data op: de aanvraagdatum en de geldigheidsdatum. Dat is de allerlaatste datum waarop de hypotheekofferte ondertekend teruggestuurd moet zijn. Als je na deze datum signeert, is de offerte ongeldig en vervallen de aangeboden voorwaarden en rentes. De geldigheidsduur kan per hypotheekverstrekker verschillen, maar meestal is de geldigheid ongeveer drie maanden.

Kosten bereidstellingsprovisie

Wanneer je een bereidstellingsprovisie aanvraagt, wordt de geldigheidsduur van de hypotheekofferte verlengd met een door jou aangevraagd tijdsbestek. Door deze verlenging blijven de voorwaarden geldig die ook geldig waren bij het aanvragen van de offerte. In de tussentijd kan bijvoorbeeld de rente stijgen. Het is voor jou dan gunstig te tekenen onder de ‘oude’ voorwaarden. Daarom zit er een limiet aan de geldigheid van de offerte: als de rente stijgt is het voor de hypotheekverstrekker juist gunstiger jou een offerte aan te bieden met de nieuwe rente. Om die reden kost een bereidstellingsprovisie geld. De kosten verschillen per hypotheekverstrekker. Vaak wordt 0,25% van het gehele hypotheekbedrag per hele maand gerekend. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar: je kunt ze van de belasting aftrekken als je de hypotheek uiteindelijk afsluit.

Rekenvoorbeeld

Stel dat je een hypotheek voor €250.000 af wilt sluiten. In de hypotheekofferte die je hebt ontvangen staat dat je deze binnen drie maanden moet ondertekenen bij de notaris, daarna vervalt het aanbod. Maar het opleveren van je huis duurt langer dan je dacht, of je wacht nog op een ander aanbod. Hoe dan ook, je ziet al aankomen dat het je niet gaat lukken om dat contract binnen de geldigheidsduur te ondertekenen. Maar de rente is ondertussen wel gestegen en je wilt graag van de lagere rente in jouw offerte gebruikmaken. Je kunt dan door middel van een bereidstellingsprovisie de geldigheidsduur verlengen. Als je de offerte verlengt met drie maanden, en daar wordt zoals hierboven aangegeven 0,25% van de hypotheeksom per maand voor gerekend, dan kost dat je 3x(0,0025×250.000) = €1875. Ga wel altijd bij je hypotheekverstrekker na welke kosten zij precies rekenen.

Sarah Famke Oortgijsen