Wat is eigenwoningforfait (voorheen huurwaardeforfait)?

Voor het eigenwoningforfait moet je een deel van je woningwaarde optellen bij je inkomen. Voorheen werd dit het huurwaardeforfait genoemd. Maar wat houdt het precies in? En wat zijn de tarieven die daarbij horen? In dit artikel wordt een uitleg gegeven over de term en worden de vragen daarbij beantwoord.

Wat is het eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een regeling in de Nederlandse Wet Inkomstenbelasting 2001. Voorheen heette het huurwaardeforfait. Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning in box 1 (het woongenot zonder betaling van huur wordt door de regering beschouwd als een soort inkomen in natura). Het belastingvoordeel dat men per saldo heeft van de eigen woning is daardoor kleiner dan het belastingvoordeel van alleen de hypotheekrenteaftrek. Het eigenwoningforfait is vastgesteld op een percentage van de WOZ waarde.

WOZ

Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt op uniforme wijze de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van verschillende belastingen: Onroerend Zaak belasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, de Successiebelasting en de Waterschapsbelasting.

De aftrek in box 1 van de Inkomstenbelasting wegens geen of geringe eigenwoningschuld zorgt ervoor dat de eigen woning nooit tot gevolg heeft dat men per saldo meer belasting betaalt. Deze aftrek bedraagt het verschil als de aftrekbare rente lager is dan het eigenwoningforfait.

Tarieven eigenwoningforfait 2016

In 2016 gelden de volgende tarieven en bijbehorende percentages:

WOZ Waarde Percentage
€ 0 t/m € 12.500 0,00%
€ 12.501 t/m € 25.000 0,30%
€ 25.001 t/m € 50.000 0,45%
€ 50.001 t/m € 75.000 0,60%
€ 75.001 t/m villagrens* 0,75%
boven de villagrens  € 7.875 + 2,35% vd waarde boven de villa grens

*villa grens € 1.050.000

Het eigenwoningforfait geldt niet voor andere woningen dan de eigen woning. De waarde van een tweede woning valt in box 3, inkomen uit vermogen. De eventuele hypotheekschuld van een tweede woning, en het deel van de hypotheekschuld van de eigen woning waarover de rente niet aftrekbaar is, zijn van de waarde van de bezittingen aftrekbaar in box 3 en verlagen dus de hoogte van het vermogen en daarmee de verschuldigde vermogensbelasting.

Het eigenwoningforfait is dus een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning in box 1. Het belastingvoordeel dat men per saldo van de eigen woning heeft, is daardoor kleiner dan het belastingvoordeel van alleen de hypotheekrenteaftrek. Het eigenwoningforfait is vastgesteld op een percentage van de WOZ waarde. De aftrek in box 1 wegens geen of geringe eigenwoningschuld zorgt ervoor dat de eigen woning nooit tot gevolg heeft dat men per saldo meer belasting betaalt. Deze aftrek bedraagt het verschil als de aftrekbare rente lager is dan het eigenwoningforfait.

Frank de Leeuw