Wat is boetevrij aflossen?

Je wilt gaan aflossen, maar kan je ook boetevrij aflossen? Wat houdt het precies in? Wanneer kan dat? In dit artikel wordt antwoord gegeven op die vragen en wordt een voorbeeld gegeven, zodat het helemaal duidelijk is wanneer je boetevrij kan aflossen.

Michiel Lensink

Wat is boetevrij aflossen?

Boetevrij aflossen is het aflossen van je hypotheek bovenop het maandelijks vastgestelde aflossingsbedrag. Het bedrag dat je boetevrij mag aflossen is meestal een percentage van het oorspronkelijk geleende bedrag. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Meestal ligt het tussen de 10 en 20 procent van het geleende bedrag. Als je meer aflost, kan het zijn dat je een boete moet betalen. Door eerder je hypotheekschuld te voldoen loopt de geldverstrekker namelijk geld uit rente mis. Een boete moet dit verschil vereffenen.

Wanneer kan ik boetevrij aflossen?

Je kan boetevrij aflossen als er wordt voldaan aan de hypotheekvoorwaarden, of als dat blijkt uit de hypotheekakte. In de volgende gevallen kan je meestal boetevrij aflossen:

  • aan het einde van de rentevaste periode;
  • bij verkoop van de woning;
  • bij executieverkoop van je woning;
  • bij het tenietgaan van je woning;
  • bij uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering;
  • als de dagrente hoger is dan je contractrente.

Voorbeeld

Je hebt een hypotheek van €300.000 geleend bij bank X op 1 januari 2010 tegen 5,4% rente voor 10 jaar vast. Er mag 10% van de hoofdsom per jaar boetevrij worden ingelost. Op 4 december 2016 wil je €30.000 aflossen. De vergelijkbare rente is 2,4%.

Omdat de marktrente lager is dan de rente die je betaalt, ben je boeterente verschuldigd. Maar omdat 10% van de hoofdsom boetevrij ingelost mag worden, hoef je geen boeterente te betalen:
€300.000 x 10%= €30.000.

Nog een keer in het kort…

Boetevrij aflossen is dus het aflossen van je hypotheek bovenop het maandelijks vastgestelde aflossingsbedrag. Dat is vaak een percentage van het oorspronkelijk geleende bedrag. Als je meer dan dat bedrag wilt aflossen, betaal je vaak een boete. Als je boetevrij wilt aflossen, moet je voldoen aan de hypotheekvoorwaarden.