Wat is boetevrij aflossen?

18 oktober 2021 5724x

Je wilt gaan aflossen op je hypotheek. In sommige gevallen moet je hiervoor een boete betalen, maar soms kun je ook boetevrij aflossen. In dit artikel krijg je de volledige uitleg.

Michiel Lensink

Wat is boetevrij aflossen?

Boetevrij aflossen betekent dat je extra aflost op je hypotheek, bovenop het bedrag dat je al iedere maand betaalt. Het bedrag dat je boetevrij mag aflossen is meestal een percentage van het oorspronkelijk geleende bedrag in je hypotheek. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Meestal ligt deze grens ergens tussen de 10 en 20 procent. Benieuwd hoeveel je kunt aflossen bij jouw bank? Je kunt hier actuele percentages vinden. Als je meer aflost dan dit percentage, kan het zijn dat je een boete moet betalen. Door eerder je hypotheekschuld te voldoen loopt de bank namelijk geld mis dat jij zou betalen in de vorm van hypotheekrente. De boete vereffent dit verschil.

Wanneer kun je boetevrij aflossen?

Je kunt boetevrij aflossen als er wordt voldaan aan de hypotheekvoorwaarden, of als dat blijkt uit de hypotheekakte. In de volgende gevallen kan het sowieso:

  • Aan het einde van je rentevaste periode
  • Als je jouw huis verkooopt
  • Bij executieverkoop van je huis
  • Als je huis tenietgedaan wordt;
  • Bij een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering;
  • Als de dagrente hoger is dan je contractrente.

Voorbeeld

Je hebt een hypotheek van 300.000 euro geleend bij bank X op 1 januari 2010 tegen 5,4% rente, je hebt deze rente voor 10 jaar vastgezet. Er mag 10% van de hoofdsom per jaar boetevrij worden ingelost. Op 4 december 2020 wil je €30.000 aflossen. De vergelijkbare rente is 2,4%.

Omdat de marktrente lager is dan de rente die je betaalt, ben je boeterente verschuldigd. Maar omdat 10% van de hoofdsom boetevrij ingelost mag worden, hoef je geen boeterente te betalen:
€300.000 x 10%= €30.000.

Bellen met een expert

Is de berekening hierboven nog niet helemaal duidelijk? Heb je andere vragen over boetevrij aflossen, of wil je weten of oversluiten gunstig voor jou is? Je kunt voor ál je hypotheekvragen terecht bij onze adviseurs. Zij helpen je waar nodig. Laat je weten wanneer ze je kunnen bellen?

Lees ook