Een hypotheek met een uitkering, kan het?

Als je een hypotheek wilt afsluiten wordt er door de bank die je het geld gaat lenen in de eerste plaats gekeken naar je inkomen. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel je kan lenen om een huis te kopen. Dat is logisch, omdat je genoeg moet verdienen om je maandlasten te kunnen betalen. Maar wat als je arbeidsongeschikt bent en je ontvangt een uitkering? Kun je met het inkomen uit die uitkering een hypotheek afsluiten? Dat verschilt per geval, in dit artikel lees je hoe dat werkt.

Casper van Groos

De WAO

De WAO is de voorganger van de WIA en staat voor ‘Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering’. Ben je vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden door een langdurige ziekte of handicap? Dan kan het zijn dat je nog een WAO-uitkering ontvangt. Een hypotheek aanvragen met een WAO-uitkering kan gewoon. Het volledige bedrag van je inkomen hieruit wordt dan meegenomen in je hypotheek. Een voorwaarde is wel dat je opnieuw bent gekeurd na 1 oktober 2004. Tijdens die keuring moet zijn vastgesteld dat je permanent arbeidsongeschikt bent.

De WIA

Op 1 januari 2006 werd de WAO afgeschaft en kwam de WIA ervoor in de plaats. WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. In plaats van alle arbeidsongeschikten een volledige uitkering te geven, zoals bij de WAO, wordt er bij de WIA gekeken naar wat je nog wel kan. Je kan dus ook gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Met de WIA is het wat ingewikkelder als je een hypotheek wil krijgen. Er zijn namelijk een paar verschillende uitkeringen binnen de WIA, waarbij het per vorm verschilt of je een hypotheek kan krijgen. Hieronder kan je per vorm zien wat de regels zijn.

De IVA

De WIA kun je verdelen in twee hoofdvormen: de IVA en de WGA. Over de WGA later meer. Laten we eerst kijken naar de IVA. IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’, en dat zegt het eigenlijk al: het is een uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. Je hebt recht op een IVA-uitkering als je niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat je herstelt. Als je een IVA-uitkering ontvangt, betekent dat dus dat je deze waarschijnlijk tot je pensioenleeftijd houdt. Banken zien dit als een zeker inkomen, waardoor je inkomen uit een IVA-uitkering in zijn totaal mag worden meegenomen bij een hypotheekaanvraag.

Een WGA-uitkering

Om maar met de deur in huis te vallen: je WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) mag niet worden meegenomen als je een hypotheek wilt. Daar zijn een aantal redenen voor, waarvan de belangrijkste reden voor banken is dat het geen zekerheid geeft, omdat een WGA bijna altijd tijdelijk is en de einddatum van de uitkering vaak niet bekend is. Er zijn drie vormen van WGA.

LGU

Een LGU is een Loongerelateerde Uitkering die valt onder de WGA. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard, met uitzicht op herstel, val je onder de WGA. Een Loongerelateerde Uitkering is vaak de eerste stap in een WGA-uitkering. De uitkering is tijdelijk en de duur hangt af van hoe lang je hebt gewerkt.

LAU

Als je na afloop van een Loongerelateerde Uitkering nog steeds gedeeltelijk niet kan werken, krijg je een VVU (waarover later meer) of een LAU, een Loonaanvullingsuitkering. Bij deze uitkering gaat de overheid er vanuit dat je zoveel werkt als je kan. Het loondeel dat je misloopt door ziekte wordt met de uitkering gecompenseerd.

VVU

VVU staat voor Vervolguitkering en je ontvangt deze als de arbeidsdeskundige van het UWV vindt dat je minder dan de helft verdient dan je zou kunnen in jouw staat. Deze vorm is gebaseerd op het minimumloon en is een stuk lager dan een inkomen uit een LAU.

Tijdelijk

Al deze uitkeringen zijn tijdelijk, waardoor banken liever niet in zee willen gaan met mensen die hun inkomsten hieruit ontvangen. De onzekerheid van wanneer de uitkering afloopt is in het geval van een LGU geen argument, maar deze loopt nooit langer dan een paar jaar. Je kan je maandlasten hier op langere termijn dus niet mee betalen. Als je een WGA-uitkering hebt, mag je de inkomsten die je daaruit krijgt dus niet meenemen in het afsluiten van een hypotheek. Het loon wat je nog wel verdient door het gedeelte wat je nog wel kan werken, mag je natuurlijk wel meenemen.

Wajong

De Wajong is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd ziek of gehandicapt raken, waardoor ze (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. Ook de Wajong is op te delen in drie verschillende soorten.

Oude Wajong

Je valt onder de oude Wajong als je vóór 2010 voor het eerst een Wajong-uitkering hebt aangevraagd. Met deze uitkering ben je als het goed is tussen in januari 2015 en 1 januari 2018 opnieuw gekeurd. Op basis van die keuring is bepaald of je kan werken, en zo ja, hoeveel. Als uit de keuring is gekomen dat je niet in staat bent om te werken, krijg je maximaal 75% van het wettelijke minimumloon uitgekeerd. Dit inkomen kan gebruikt worden om een hypotheek te krijgen. Als blijkt dat je toch (gedeeltelijk) kan werken, krijg je een uitkering van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Ook dit bedrag wordt gezien als een zekerheid en kan bij sommige banken gebruikt worden om een hypotheek aan te vragen.

Wajong 2010

Wajong 2010, die eerder ‘nieuwe Wajong’ werd genoemd, is voor mensen die van 2010 tot en met 2014 een Wajong-uitkering hebben gekregen. Als je niet in staat bent om te werken heb je binnen de Wajong 2010 te maken met de inkomensregeling. Met deze regeling ontvang je maximaal 75% van het wettelijk minimumloon. Deze inkomsten mogen worden gebruikt om een hypotheek mee aan te vragen.

Werkregeling en studieregeling

Als je wel (deels) kan werken, zit je met de werkregeling. Ook de inkomsten hieruit mogen worden meegenomen voor een hypotheek. Bij de werkregeling ligt het maximaal uit te keren bedrag iets lager: je ontvangt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Onder de Wajong 2010 valt ook de studieregeling, het bedrag hieruit mag niet worden gebruikt als inkomen als je een hypotheek aanvraagt.

Wajong 2015

Vanaf 2015 is er opnieuw een nieuwe vorm van de Wajong-uitkering gekomen. Deze vorm is het makkelijkste als je een huis wilt kopen. Val je in de Wajong 2015? Dan kan je jouw volledige uitkering meenemen bij het aanvragen van een hypotheek.

Hypotheek met uitkering

Niet alle banken willen de inkomsten uit een Wajong-uitkering meenemen bij een hypotheekaanvraag. Kijk dus eerst goed naar je mogelijkheden en welke banken het wel accepteren. Het kan zomaar dat je door alle verschillende soorten uitkeringen het spoor een beetje bijster bent. De adviseurs van Ikbenfrits kunnen je helpen met al je vragen.

Spannend hè, een huis kopen!

Download gratis het e-book “Help, ik koop een huis”. Vol met tips over bieden en financiering. Kan je goed voorbereid op huizenjacht.

Waar gaat het allemaal over?

  • Een stappenplan voor het kopen van een woning
  • Uitleg over alle (bijkomende) kosten
  • De 5 gouden tips van Frits voor starters
  • Handige tips, artikelen en info voor huiseigenaren