Een hypotheek met een uitkering, kan het?

05 maart 2021 16419x

Op basis van je inkomen wordt er door de bank bepaald hoeveel je kunt lenen om een huis te kopen. Maar wat als je arbeidsongeschikt bent en een uitkering ontvangt? Kun je met die uitkering een hypotheek afsluiten? Dat verschilt per geval.

Bénine Bijleveld

Hypotheek met een uitkering

Er zijn veel verschillende uitkeringen mogelijk, en elke uitkering heeft weer een ander effect op je maximale hypotheek. Hieronder worden de verschillende uitkeringen besproken.

De WAO

De WAO is de voorganger van de WIA en staat voor ‘Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering’. Ben je vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden door een langdurige ziekte of handicap? Dan kan het zijn dat je nog een WAO-uitkering ontvangt. Een hypotheek aanvragen met een WAO-uitkering kan gewoon. Het volledige bedrag van je inkomen hieruit wordt dan meegenomen in je hypotheek. Een voorwaarde is wel dat je opnieuw bent gekeurd na 1 oktober 2004. Tijdens die keuring is vastgesteld dat je permanent arbeidsongeschikt bent.

De WIA

Op 1 januari 2006 werd de WAO afgeschaft en kwam de WIA ervoor in de plaats. WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. In plaats van alle arbeidsongeschikten een volledige uitkering te geven, zoals bij de WAO, wordt er bij de WIA gekeken naar wat je nog wel kan. Je kan dus ook gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Met de WIA is het wat ingewikkelder als je een hypotheek wilt krijgen. Er zijn namelijk een paar verschillende uitkeringen binnen de WIA, waarbij het per vorm verschilt of je een hypotheek kan krijgen. De WIA kun je verdelen in twee hoofdvormen: de IVA en de WGA.

De IVA

IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’, en dat zegt het eigenlijk al: het is een uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. Je hebt recht op een IVA-uitkering als je niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat je herstelt. Als je een IVA-uitkering ontvangt, betekent dat je deze waarschijnlijk tot je pensioenleeftijd houdt. Banken zien dit als een zeker inkomen, waardoor je volledige inkomen uit een IVA-uitkering mag worden meegenomen bij een hypotheekaanvraag.

Een WGA-uitkering

Om maar met de deur in huis te vallen: je WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) mag niet worden meegenomen als je een hypotheek wilt. Daar zijn een aantal redenen voor, waarvan de belangrijkste reden voor banken is dat het geen zekerheid geeft, omdat een WGA bijna altijd tijdelijk is en de einddatum van de uitkering vaak niet bekend is. Er zijn drie vormen van WGA: een LGU, een LAU en een VVU.

Een tijdelijke uitkering kan niet met een hypotheek

Al deze uitkeringen zijn tijdelijk, waardoor banken liever niet in zee willen gaan met mensen die hun inkomsten hieruit ontvangen. De onzekerheid van wanneer de uitkering afloopt is in het geval van een LGU geen argument, maar deze loopt nooit langer dan een paar jaar. Je kunt je maandlasten op langere termijn hiermee dus niet betalen. Als je een WGA-uitkering hebt, mag je de inkomsten die je daaruit krijgt niet meenemen in het afsluiten van een hypotheek. Het loon dat je nog wel verdient, mag je natuurlijk meenemen.

Wajong uitkering met hypotheek

De Wajong is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd ziek of gehandicapt raken, waardoor ze (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. Ook de Wajong is op te delen in drie verschillende soorten.

Oude Wajong

Je valt onder de oude Wajong als je vóór 2010 voor het eerst een Wajong-uitkering hebt aangevraagd. Met deze uitkering ben je tussen januari 2015 en 1 januari 2018 opnieuw gekeurd. Op basis van die keuring is bepaald of je kunt werken, en zo ja, hoeveel. Als uit de keuring is gekomen dat je niet in staat bent om te werken, krijg je maximaal 75% van het wettelijke minimumloon uitgekeerd. Dit inkomen kan gebruikt worden om een hypotheek te krijgen. Als blijkt dat je toch (gedeeltelijk) kunt werken, krijg je een uitkering van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Ook dit bedrag wordt gezien als een zekerheid en kan bij sommige banken gebruikt worden om een hypotheek aan te vragen.

Wajong 2010

Wajong 2010 is voor mensen die van 2010 tot en met 2014 een Wajong-uitkering hebben gekregen. Als je niet in staat bent om te werken, heb je binnen de Wajong 2010 te maken met de inkomensregeling. Met deze regeling ontvang je maximaal 75% van het wettelijk minimumloon. Deze inkomsten mogen worden gebruikt om een hypotheek mee aan te vragen. Als je wel (deels) kunt werken, zit je met de werkregeling. Ook de inkomsten hieruit mogen worden meegenomen voor een hypotheek. Bij de werkregeling ligt het maximaal uit te keren bedrag iets lager: je ontvangt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Onder de Wajong 2010 valt ook de studieregeling, het bedrag hieruit mag niet worden gebruikt als inkomen als je een hypotheek aanvraagt.

Wajong 2015

Vanaf 2015 is er opnieuw een nieuwe vorm van de Wajong-uitkering gekomen. Deze vorm is het makkelijkste als je een huis wilt kopen. Val je in de Wajong 2015? Dan kan je jouw volledige uitkering meenemen bij het aanvragen van een hypotheek.

Wil je een hypotheek met uitkering? Vraag 't Ikbenfrits

Niet alle banken willen de inkomsten uit een Wajong-uitkering meenemen bij een hypotheekaanvraag. Het is een heus doolhof met alle regel- en wetgevingen, dus totaal begrijpelijk als je inmiddels het spoor bijster bent. Precies daarom staat er altijd een adviseur van Ikbenfrits voor je klaar die je kunt helpen met je hypotheek met een uitkering.

Cookies?

Ik plaats cookies om de site goed te laten werken en nog beter te maken. Vind je dat goed?

Check alle opties

Ik gebruik jouw gegevens om ervoor te zorgen dat je ook echt vindt waar je naar op zoek bent. Met deze cookies krijg je bijvoorbeeld gerichte advertenties op basis van jouw voorkeuren en gedrag.

Ik vind een persoonlijke ervaring belangrijk. Om mijn website het beste bij jouw voorkeuren aan te laten sluiten, moet ik een paar dingen van je opslaan. Bijvoorbeeld je IP-adres.

Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat mijn website goed werkt.

Meer weten?

Lees ook mijn Cookiestatement en Privacyverklaring.