Jouw cookie-voorkeuren

Wij gebruiken cookies om jou persoonlijker te helpen en onze website te verbeteren.

Wil je meer weten? Lees onze cookiestatement en privacystatement.

Onderzoek: Hypotheek oversluiten 55-plussers vaak interessant

29 juni 2016 2789x

Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het afnemen van de koopkracht van 55-plussers. Door de lage rente en tegenvallende beleggingsresultaten is de dekkingsgraad van pensioenfondsen flink afgenomen. Hierdoor zijn de (pre)pensioen uitkeringen in reële termen de laatste jaren gedaald. Ikbenfrits.nl heeft op basis van 30.000 dossiers onderzoek gedaan naar de besparingsmogelijkheden van 55-plussers door het oversluiten van hun hypotheek. Hieruit blijkt dat deze groep de grootste kans heeft op besparing. Deze besparing is gemiddeld meer dan €9.500 na aftrekken van alle kosten. Dit bedrag compenseert de koopkrachtdaling van senioren meer dan twee keer.

Sarah Famke Oortgijsen

Op basis van ruim 30.000 dossiers heeft Ikbenfrits.nl een analyse gedaan van de besparingsmogelijkheden van huizenbezitters. Hieruit blikt dat in de leeftijdscategorie van 55 to 75 jaar ruim 44% van de huizenbezitters de mogelijkheid heeft om flink te besparen op hun hypotheek. Bij de analyse is uitgegaan van het oversluiten naar een nieuwe hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar. De gemiddelde netto besparing voor huizenbezitters van 55 jaar en ouder is €9.515 netto. Hierbij zijn alle kosten zoals boete, advies en bemiddeling en notaris meegenomen. Ook het belastingvoordeel is hiervan afgetrokken, het gaat dus om een netto besparing.

Percentage besparing leeftijd

Het risico voor de banken bij oversluiten van de hypotheek van senioren is erg laag

Als we een nadere analyse doen van de groep huizenbezitters van 55 jaar en ouder, dan kunnen we een aantal interessante conclusies trekken. Naarmate de leeftijd vordert is de verhouding tussen de hypotheekschuld en woningwaarde steeds lager. Dit ligt aan het feit dat de gemiddelde waarde van een huis hoger is voor mensen met een hogere leeftijd, maar ook aan het gegeven dat 55-plussers in vergelijking met jongere huizenbezitters gemiddeld een veel lagere hypotheek hebben. Deze twee effecten versterken elkaar waardoor de gemiddelde hypotheekschuld ten opzichte van de woningwaarde sterk daalt naarmate de leeftijd vordert. Deze verhouding wordt in jargon de "Loan to Value" genoemd en is bepalend voor het risico dat de bank loopt bij een hypotheek. Hieruit kunnen we concluderen dat 55-plussers op basis van hun risicoprofiel makkelijker kunnen oversluiten en een goedkopere nieuwe hypotheek kunnen krijgen.

Hypotheekschuld t.o.v. woningwaarde

Na pensionering slokken de woonlasten een groter deel van het inkomen op

Hoewel de gemiddelde hypotheeklasten van 55-plussers in absolute zin dalen met de leeftijd, valt deze besparing in het niets in vergelijking met de afname van de koopkracht. Hierdoor neemt de hypotheekschuld ten opzichte van het inkomen toe vanaf het moment dat het pensioen ingaat. Geldt voor 55- tot 65-jarigen nog dat de hypotheek nog maar 180% van het bruto inkomen is, dit loopt voor 65 tot 75 jarigen op to 238% van het inkomen. Dit hoge woonquotum is helemaal toe te schrijven aan de inkomensdaling. Hieruit valt af te leiden dat een besparing op de woonlasten een groot effect heeft op het besteedbare inkomen van senioren.

Conclusie:

Voor huizenbezitters van 55 jaar en ouders is het gunstig om de hypotheek over te sluiten. De besparing voor deze leeftijdsgroep is gemiddeld €9.515 netto na aftrek van alle kosten (boete, advieskosten, belasting, etc). Voor deze groep is het omzetten van de hypotheek naar een nieuwe bank vaker voordelig dan voor huiseigenaren die jonger zijn. Omdat de hypotheekkosten ten opzichte van het inkomen sterk toenemen na pensionering, is het effect van de besparing erg groot op het besteedbare inkomen van gepensioneerden.

Ikbenfrits heeft een gratis tool ontwikkeld die uitrekent hoeveel je kunt besparen op je hypotheek.

Auteur: Sarah Famke Oortgijsen

Sarah Famke Oortgijsen

Sarah Famke, in de volksmond beter bekend als Saar, studeerde af als filmwetenschapper maar houdt zich tegenwoordig vooral bezig met het geschreven woord. Bij Frits zorgt ze er onder andere voor dat de teksten op de website foutloos en zo helder mogelijk zijn. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen en om mee te kunnen praten bij de lunch haalde ze ook haar Wft-examens.