Jouw cookie-voorkeuren

Wij gebruiken cookies om jou persoonlijker te helpen en onze website te verbeteren.

Wil je meer weten? Lees onze cookiestatement en privacystatement.

Een hypotheek afsluiten in 2020, dit gaat er veranderen

06 december 2020 3167x

Elk nieuw jaar veranderen er weer een aantal dingen in hypothekenland en dit jaar is dat niet anders. In 2020 werken sommige dingen net iets anders dan in 2019. Hier lees je over de belangrijkste veranderingen.

Casper van Groos

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Bij de belastingaangifte kan je elk jaar een deel van de rente die je betaalt over je hypotheek terug krijgen van de Belastingdienst. Dit heet hypotheekrenteaftrek. In de praktijk bleek deze regeling voor mensen die veel verdienen meer voordeel op te leveren dan voor mensen met lagere inkomens. Hypotheekrenteaftrek wordt dan ook wel eens spottend een ‘rijkelui-subsidie’ genoemd. In 2014 is daarom de zogenaamde ‘tariefcorrectie’ ingevoerd, waarbij het percentage dat aftrekbaar is ieder jaar wordt verlaagd met 0,5%. Vanaf komend jaar wordt deze afbouw versneld en wordt de hypotheekrenteaftrek met 3% per jaar afgebouwd. Waar het maximale percentage in 2019 op 49% lag, ligt dat in 2020 op 46%.

NHG: een nieuwe kostengrens

Elk jaar wordt er een nieuw NHG kostengrens vastgesteld. Dit is het maximale bedrag waarop je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie af kan sluiten. Deze kostengrens wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom in Nederland van het jaar ervoor. In 2019 lag de NHG kostengrens op 290.000 . In 2020 is dit bedrag 310.000 . Investeer je in energiebesparende voorzieningen? Dan is de kostengrens iets hoger. Je kunt dan tot een bedrag van 328.600 een hypotheek met NHG afsluiten.

Kostengrens bij oversluiten

Tot nu toe kon je een hypotheek oversluiten en NHG nemen zolang je hypotheekbedrag niet hoger was dan de kostengrens. Er werd daarbij niet gekeken naar de waarde van je huis. Vanaf 2020 kan dit niet meer. Is de waarde van je huis hoger dan 310.000 ? Dan kan je vanaf 2020 geen NHG meer krijgen. Als je al een hypotheek met NHG had, verandert er niks, je kan het dan gewoon meenemen als je oversluit.

Borgtochtprovisie

En dat was niet alles wat er komend jaar verandert op het gebied van Nationale Hypotheek Garantie. De kosten voor NHG, de zogenaamde borgtochtprovisie, gaat van 0,9% van de hypotheeksom naar 0,7%. Een hypotheek met NHG afsluiten wordt dus goedkoper dan in 2019. Als je al een hypotheek met NHG hebt en je sluit deze over, wordt er vanaf komend jaar ook geen provisie meer gerekend. Je betaalt wel nog steeds een bedrag, maar niet meer de volledige provisie. Het bedrag dat je moet betalen bij het oversluiten van je hypotheek wordt nu berekend over het verschil tussen de hoofdsom van je nieuwe hypotheek en het openstaande bedrag van de oude hypotheek. Over dat bedrag betaal je een percentage aan provisie.

Tweeverdieners kunnen meer lenen

Als je samen een huis koopt, kan je vanaf 2020 meer lenen voor je hypotheek. Het tweede inkomen werd tot nu toe voor 70% meegenomen bij het berekenen van je maximale hypotheekbedrag. In 2020 wordt dat 80%. Tweeverdieners kunnen in 2020 dus een hogere hypotheek krijgen dan in 2019.

Partneralimentatie

Als je gaat scheiden en je moet partneralimentatie gaan betalen, heeft dit invloed op hoeveel je kan lenen. Als je alimentatie moet betalen heeft het een negatief effect op je maximale hypotheek, maar als je partneralimentatie ontvangt wordt dit meegenomen als inkomstenbron waardoor je meer kan lenen. Tot nu toe was de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar. Vanaf 2020 wordt dit verkort: partneralimentatie duurt dan nog maximaal vijf jaar. Dit zorgt ervoor dat er anders naar deze alimentatie wordt gekeken als het gaat om een hypotheek. Als je vijf jaar alimentatie ontvangt, is dit niet lang genoeg om als inkomen mee te tellen bij het bepalen van jouw maximale hypotheek. Andersom geldt dit helaas niet: betaal jij partneralimentatie? Dan wordt het wel meegenomen als vaste last, waardoor je minder kan lenen.

Uitzonderingen

Er zijn een paar situaties waarin partneralimentatie toch langer dan vijf jaar kan duren. Bijvoorbeeld als je een kind hebt die jonger dan 12 jaar is. In dit geval is de maximale duur van de partneralimentatie nog steeds twaalf jaar. Ben je langer dan 15 jaar getrouwd geweest? Dan kan de alimentatie doorlopen totdat de pensioenleeftijd is bereikt. Als je ouder dan 50 bent en je bent langer dan 15 jaar getrouwd geweest, heb je nog maximaal 10 jaar recht op partneralimentatie. Daarnaast kan het bij uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte, ook voorkomen dat er wordt besloten dat de alimentatie langer doorloopt. Dit wordt per geval bekeken en is afhankelijk van hoe groot de impact is op degene die alimentatie ontvangt.

Kunnen wij je verder helpen?

Er zijn dus een aantal dingen die komend jaar gaan veranderen. Als je een huis gaat kopen, wil verhuizen of je hypotheek over wil sluiten kan dat voor jou effect hebben. Heb je vragen over jouw hypotheek? Wij staan voor je klaar.